Kronprinsessans vandring i Småland

Fredagen den 25 maj 2018 genomförde Kronprinsessan sin elfte vandring i Sveriges landskap. Vandringen gick i Småland kring sjön Åsnen.

Kronprinsessan Victoria tas emot av Grimslövs scoutkår vid sin ankomst till Ulvön.

Kronprinsessan Victoria tas emot av Grimslövs scoutkår vid sin ankomst till Ulvön. Foto:Pontus Lundahl/TT

Vandringen startade i Ulvö vid sjön Åsnen och gick sedan längs banvallen till Trollberget. I Trollberget träffade Kronprinsessan Trollmor och trollungarna innan vandringen gick vidare till Huleviks hamn.

Kronprinsessan tillsammans med Grimslövs scoutkår.

Kronprinsessan tillsammans med Grimslövs scoutkår. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan får hjälp av barnen att tillverka ”överlevnadsarmband”.

Kronprinsessan får hjälp av barnen att tillverka ”överlevnadsarmband”. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan Victoria tas emot av Grimslövs scoutkår vid sin ankomst till Ulvön.

Kronprinsessan Victoria tas emot av Grimslövs scoutkår vid sin ankomst till Ulvön. Foto:Pontus Lundahl/TT

Kronprinsessan tas emot vid Sunnabron.

Kronprinsessan tas emot vid Sunnabron. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kronprinsessan på väg mot Hunshults naturreservat.

Kronprinsessan på väg mot Hunshults naturreservat. Foto: Pontus Lundahl/TT

Från Huleviks hamn gick vandringen via båt på Åsnen till Hunshults naturreservat. 75 procent av Åsnens nationalpark är vatten och under båtfärden fick Kronprinsessan information om Åsnentillsynen samt en ornitolog från Kronobergs ornitologiska förening berättade om det unika fågellivet som finns runt sjön.

Genom Hunshults naturreservat gick vandringen sedan till Sunnabron. Vandringen gick genom ädellövskog och ängsfruktodlingar längs en slinga till "Bjurkärrs torg". I Bjurkärr fick Kronprinsessan information om bokskogens mossor och lavar.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Som avslutning på vandringen i Småland ägde invigningen av Åsnens nationalpark i Bjurkärr rum. Vid invigningen talade bland andra Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger samt landshövding I Kronoberg Ingrid Burman, landshövding i Kalmar Thomas Carlzon och landshövding i Jönköpings län Helena Jonsson.

Kronprinsessan tillsammans med Scoutkåren i Grimslöv.

Kronprinsessan tillsammans med Scoutkåren i Grimslöv. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan invigde därefter nationalparken. I sitt tal lyfte Kronprinsessan att ”Vi har ett stort ansvar att värna vårt gemensamma natur- och kulturarv. Det handlar om att skydda och bevara. Men också om att öppna upp och göra tillgängligt för fler. Så att fler får möjlighet att uppleva de här unika miljöerna. Och så att fler får en relation till dem, och vill vara med och vårda dem för framtiden.”

Kronprinsessan vid invigningen av nationalparken Åsnen.

Kronprinsessan vid invigningen av nationalparken Åsnen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Därefter klingade Kronprinsessan i ett glas på den vattenorgel som lokala skolbarn spelade på.

Smålands landskapsvapen

Smålands landskapsvapen

Småland

Småland är ett landskap i Götaland och som i norr gränsar till Östergötland, i söder till Skåne och Blekinge, i väster till Halland och Västergötland samt har kust mot Östersjön i öster med broförbindelse till Öland.

Småland har drygt 750 000 invånare på en yta av 29 330 km².

Landskapets största tätort är Jönköping.

Landskapsblomma: linnea
Landskapsdjur: utter

Foto: Pontus Lundahl/TT

Fler bilder från landskapsvandringen i Småland

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som gick genom landets 25 landskap avslutades i juni 2019.

Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.