Officiella program

I Kungl. Familjens dagliga uppdrag ingår interna möten, förberedelser och företräden för både enskilda och organisationer. Utöver det har Kungl. Familjen även många officiella programpunkter och resor runt om i Sverige och utlandet. Här publiceras ett urval av dessa.

Kalender

Sammanträde i stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur

Närvaro vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst

Presskontakt: Lova Wallerö, kommunikatör, Kungl. Musikaliska Akademien, 070-7630565, lova.wallero@musikaliskaakademien.se

Besök hos Rättsmedicinalverket

Presskontakt: Jimmy Blomqvist Larsson, pressekreterare, Rättsmedicinalverket, tfn: 010-483 42 30 jimmy.blomqvistlarsson@rmv.se

Styrelsemöte i Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Styrelsemöte i Mentor Sverige

Riksdagssupé med divertissement

Presskontakt: Kungl. Hovstaternas informationsavdelning, ansökan om ackreditering till press@royalcourt.se

Tid: Samling för ackrediterad media kl. 16.30, Västra valvet

Utbildning vid Försvarsmakten

Utdelning av Prins Eugen-medaljen

Presskontakt: Kungl. Hovstaternas informationsavdelning, ansökan om ackreditering till press@royalcourt.se

Tid: Samling för ackrediterad media kl. 11.40, Västra valvet

Närvaro vid IANPHI Annual Meeting 2022

Presskontakt: Jon Pelling, pressekreterare Folkhälsomyndigheten, 070-215 63 06, jon.pelling@folkhalsomyndigheten.se

Närvaro vid Tyska Damklubbens adventsfirande

Företräde för deltagare vid Talmanskonferensen

Presskontakt: Kungl. Hovstaternas informationsavdelning, ansökan om ackreditering till press@royalcourt.se

Tid: Samling för ackrediterad media kl. 16.00, Västra valvet, endast fotopool.

Närvaro vid Global Child Forum

Presskontakt: Linda Ravin Lodding, Head of Communications Global Child Forum, 0723870248, linda.lodding@globalchildforum.org

Styrgruppsmöte i Prins Daniels Fellowship

Närvaro vid utdelning av utmärkelsen Guldklubban

Besök vid Länsstyrelsen i Stockholms län

Besök vid Energiföretagen samt Energiforsk

Presskontakt: Anna Lejestrand, kommunikationsansvarig Energiföretagen, 08-677 26 91, anna.lejestrand@energiforetagen.se

Digitalt International Council Meeting i World Childhood Foundation

Närvaro vid Kungl. Fysiografiska sällskapets 250-årsjubileum

Närvaro vid återinvigning av Bergslagens artilleriregemente A 9

Närvaro vid högmässa med ärkebiskopsmottagning

Presskontakt: Svenska kyrkans pressfunktion, press@svenskakyrkan.se

Styrelsemöte i Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse

Företräde Nobelstiftelsen för presentation av årets nobelpristagare

Digitalt Mentor International Executive Committee Meeting

Sammanträde i Kronprinsessan Victorias Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

Sammanträde i Drottning Silvias Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

Sammanträde i Konung Carl XVI Gustafs Stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning

Digitalt möte med Mentors styrelseordförande David Haak och styrelsemedlem Jörgen Haglind

Styrelsemöte i stiftelsen Silviahemmet

Närvaro vid invigning av mötesplats Mariatorget 

Styrelsesammanträde i Prinsessan Estelles kulturstiftelse

  • 1
  • 2
Till toppen