Kronprinsessans vandring i Jämtland

Fredagen den 17 maj besökte Kronprinsessan Jämtland för sin 21:a landskapsvandring.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Vandringen inleddes på Sportfältet i Östersund där Kronprinsessan fick information om parasportverksamheten i Jämtland. Därefter deltog Kronprinsessan i en fotbollsmatch tillsammans med IFK Östersunds parafotbollslag.

Foto: Raphael Stecksén/Kungl. Hovstaterna

Från Sportfältet åkte Kronprinsessan till Andersöns naturreservat där vandringen inleddes med lunch vid Skansholmen. Skådespelare från Jämtlands läns museum, Jamtli, berättade om Andersöns strategiska läge historiskt och hur grunden för en försvarsskans påbörjades 1651.

Från Skansholmen gick vandringen norrut utmed Andersöns västra strand till Kronstugan. Pär Hedberg, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen Jämtland, berättade om naturvärden knutna till Jämtlands kalkrika berggrund.

Vandringen gick vidare till Kvarnbacken där Eva Karlsson, samordnare kulturmiljö på länsstyrelsen Jämtland, berättade om de kulturspår som finns på Andersön, om ödebyn och den för länet unika väderkvarn från 1700-talet.

Foto: Raphael Stecksén/Kungl. Hovstaterna

Från Kvarnbacken gick vandringen vidare till Brunkulla gård. Niklas Persson och Camilla Landgren arrenderar marken och berättade om fjällkor, fäbodar och sina tankegångar kring att driva gården och jordbruk i ett föränderligt klimat.

Foto: Raphael Stecksén/Kungl. Hovstaterna

Jämtlands landskapsvapen

Jämtlands landskapsvapen

Jämtland

Jämtland är ett landskap i södra Norrlands inland som gränsar till Norge. Jämtland är med sina 34 009 km² Sveriges näst största landskap efter Lappland och har drygt 115 000 invånare.

Största tätorten i Jämtland är Östersund.

Kung Carl XVI Gustaf är hertig av Jämtland.

Landskapsblomma: brunkulla
Landskapsdjur: älg

Foto: Pontus Lundahl/TT

Fler bilder från landskapsvandringen i Jämtland

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som gick genom landets 25 landskap avslutades i juni 2019.

Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.