Švedska monarhija i kraljevska porodica

Švedska je ustavna monarhija, što znači da su dužnosti šefa države regulisane Ustavom (grundlagen). Monarh, koji nije politički šef države, je predstavnik koji ujedinjuje Švedsku i predstavlja simbol države.

Švedska je bez prekida bila i ostala monarhija još od 10. veka. Ovo istorijsko i kulturno nasleđe, koje traje više od hiljadu godina, je jedinstveno u svetu. Iako se uloga šefa države menjala sa razvojem društva, monarhija se zalaže za kontinuitet i tradiciju, i to je nešto što je od sve većeg značaja u svetu koji se brzo menja. Od 1973. godine, Njegovo Veličanstvo kralj Carl XVI Gustaf je šef države Švedske. Kralj je 2018. godine postao i monarh koji se najduže nalazi na prestolu.

Kralj deluje u skladu sa svojim motom "Za Švedsku – u korak s vremenom".

NJ. V. Kralj Carl XVI Gustaf.

NJ. V. Kralj Carl XVI Gustaf. Foto: Thron Ullberg/Kraljevski dvor

Kraljevska porodica

Kraljevska porodica obuhvata kralja i kraljicu, troje dece kraljevskog para sa supružnicima i osmoro unučadi.

Kralj Carl XVI Gustaf rođen je u dvorcu Haga 1946. godine kao najmlađe od petoro dece. Kralj se 1976. godine oženio gospođicom Silviom Sommerlath, rođenom 1943. godine, koja je brakom postala kraljica Švedske.

Princeza prestolonaslednica Victoria, rođena 1977. godine, udata je za princa Daniela, rođenog 1973. godine. Par ima dvoje dece: Princezu Estelle, rođenu 2012. i princa Oscara, rođenog 2016. godine. Porodica živi u dvorcu Haga u Solni, gde je i kralj živeo tokom dela svog detinjstva.

Princ Carl Philip, rođen 1979. godine, ima troje dece sa suprugom princezom Sofiom, rođenom 1984. godine: Princa Alexandera, rođenog 2016, princa Gabriela, rođenog 2017. i princa Juliana, rođenog 2021. godine. Porodica živi u Kungl. Djurgården u Stockholmu.

Princeza Madeleine, rođena 1982. godine, živi u inostranstvu sa svojim suprugom gospodinom Christopher O’Neillom, rođenim 1974. godine. Par ima troje dece: Princezu Leonore, rođenu 2014, princa Nicholasa, rođenog 2015. i princezu Adrienne, rođenu 2018. godine.

Kralj i princeza prestolonaslednica, zajedno sa kraljicom i princom Danielom, glavni su predstavnici Švedske kako unutar zemlje, tako i prema drugim zemljama. Princ Carl Philip i princeza Sofia, kao i princeza Madeleine uglavnom su posvećeni aktivnostima i neprofitnim fondacijama koje su osnovali i/ili u kojima su angažovani. Pored toga, u kraljevo ime obavljaju određene službene dužnosti.

Kraljevska porodica u Sollidenu.

Kraljevska porodica u Sollidenu. Foto: Jonas Ekströmer/Kraljevski dvor

Pravo na krunu

Nasleđivanje prestola je regulisano Zakonom o nasleđivanju krune, koji je jedan od četiri ustavna zakona Švedske. Švedski parlament je 1979. godine promenio Zakon o nasleđivanju krune tako da najstarije dete monarha, bez obzira na pol, nasleđuje presto. Promene podrazumevaju i da samo potomci sadašnjeg kralja imaju nasledno pravo na švedsku krunu, i nijedna druga grana porodice Bernadotte. Prva u redu za presto je princeza prestolonaslednica Victoria, a potom princeza Estelle.

NJ. V. Kralj Carl XVI Gustaf, NJ. K. V. Princeza prestolonaslednica Victoria i NJ. K. V. Princeza Estelle.

NJ. V. Kralj Carl XVI Gustaf, NJ. K. V. Princeza prestolonaslednica Victoria i NJ. K. V. Princeza Estelle. Foto: Thron Ullberg/Kraljevski dvor

Dužnosti šefa države

Kao šef države, kralj ima pre svega državne ceremonijalne i predstavničke dužnosti, međutim može da da i lični pečat kod obavljanja svojih dužnosti, u okviru granica koje su određene u Ustavnom zakonu o državnom uređenju (regeringsformen).

Dužnosti kralja, između ostalog, su:

  • da otvara period zasedanja Parlamenta Švedske (riksdag) na zahtev predsednika Parlamenta. To se obično dešava svake godine u septembru i obeležava početak radne godine Parlamenta Švedske. Ceremonija se održava u sali za plenarne sednice Parlamenta, kada se i kralj obraća članovima Parlamenta.
  • da predsedava sednicama Vlade Švedske koji se odvijaju u Kraljevskoj palati. Sednice promene Vlade se održavaju kada nova Vlada (regering) preuzima dužnost. Informativne sednice se redovno održavaju, kako bi ministri imali priliku da šefa države i prestolonaslednika upute u politiku Vlade. Kada se neko rodi unutar Kraljevske kuće, kralj takođe saziva sednicu Vlade radi objavljivanja imena i titule deteta.
  • da predsedava Savetom za inostrane poslove (Utrikesnämnden), organom za spoljnopolitičke pregovore između Vlade i Parlamenta. Savet se sastaje u Kraljevskoj palati.
  • da sprovodi državne posete. Kralj predstavlja Švedsku u državnim posetama i u zemlji i u inostranstvu. Državne posete grade lične odnose između zemalja i imaju za cilj povećanje razmene u različitim oblastima. One se planiraju u dogovoru sa Vladom, a posebno sa Ministarstvom spoljnih poslova (Utrikesdepartementet), i obeležavaju dobre odnose između zemalja.
  • da Kralj nekoliko puta godišnje organizuje svečane audijencije u koje prima nove strane ambasadore. Kod tradicionalnih ceremonija, ambasador putuje paradnim vagonom do Kraljevske palate gde ga šef države prima u svečanu audijenciju. Prema međunarodnoj praksi, tek kada dolazeći ambasador preda svoje akreditivno pismo šefu države domaćina, on formalno može da deluje u toj zemlji.
  Sastanak kabineta pre stupanja nove vlade na dužnost u Kraljevskoj palati u Stockholmu, novembar 2021.

  Sastanak kabineta pre stupanja nove vlade na dužnost u Kraljevskoj palati u Stockholmu, novembar 2021. Foto: Ingemar Lindewall/Kraljevski dvor

  Unapređivanje švedskih interesa

  Kralj radi na promovisanju švedskih interesa i ima opsežan službeni program u Švedskoj. Planiranje se zasniva kako na sopstvenim inicijativama, tako i na velikom broju zahteva za učešće na različitim manifestacijama u različitim društvenim oblastima. Drugi članovi kraljevske porodice aktivno podržavaju kralja u njegovoj ulozi šefa države. Zvanične programske aktivnosti obuhvataju nekoliko oblasti:

   • spoljne odnose sa predstavnicima drugih zemalja
   • unutrašnje odnose sa predstavnicima lokalnih, regionalnih i nacionalnih uprava i organizacija
   • odnose sa švedskom privredom
   • državnu odbranu
   • nauku o prirodi i ekologiju, istraživanja i kulturu
   • dobrotvorne aktivnosti kroz kraljevske fondacije
   Ceremonija dobrodošlice tokom državničke posete u Kraljevskoj palati.

   Ceremonija dobrodošlice tokom državničke posete u Kraljevskoj palati. Foto: Sanna Argus Tirén/Kraljevski dvor

   Kraljevsko nasleđe

   Zadatak šefa države uključuje i to da kraljevske palate i pripadajuća imanja budu dostupni javnosti, kroz upravljanje, održavanje i prikazivanje obimnih državnih kolekcija pokretne imovine. Pored 10 zamkova sa vrednim kolekcijama, koje godišnje budu prikazane milionima posetilaca, kralj se bavi upravljanjem i održavanjem velikih parkova i šuma u Stokholmu i njegovoj okolini.

   Kraljevska palata u Stockholmu.

   Kraljevska palata u Stockholmu. Foto: Sanna Argus Tirén/Kraljevski dvor

   Zvanično predstavljanje

   Svake godine, kraljevska porodica poziva na razne vidove službenih večera u Kraljevskoj palati. Gosti su zvanični predstavnici Švedske i osobe koje je kraljevska porodica upoznala tokom svojih putovanja po zemlji. Takođe se pozivaju i predstavnici iz oblasti privrede, nauke, sporta, kulture i medija.

   Postavljanje stola pre svečane večere u Kraljevskoj palati.

   Postavljanje stola pre svečane večere u Kraljevskoj palati. Foto: Sara Friberg/Kraljevski dvor

   Uloga prestolonaslednika

   Princeza prestolonaslednica nastupa kao privremeni namesnik kada je kralj sprečen da obavlja svoje dužnosti šefa države, na primer kod putovanja u inostranstvo na udaljeno ili teško dostupno mesto. Kao prestolonaslednik, princeza prestolonaslednica se priprema za svoju ulogu šefa države na različite načine i radi sa kraljem na sticanju uvida i informacija o nacionalnim i međunarodnim pitanjima. Pored ličnih programskih aktivnosti, učestvuje i u Savetu za inostrane poslove i sednicama, kao i državnim ceremonijama kao što su državne posete stranih zvaničnika, otvaranju zasedanja Parlamenta Švedske i proslavi Nacionalnog dana. Zajedno sa princom Danielom, princeza prestolonaslednica obavlja i zvanične posete u inostranstvu, koje se sprovode u dogovoru sa Vladom.

   Državnička poseta iz Nemačke, septembar 2021. Princeza prestolonaslednica dočekuje predsednika po dolasku u Švedsku.

   Državnička poseta iz Nemačke, septembar 2021. Princeza prestolonaslednica dočekuje predsednika po dolasku u Švedsku. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

   Angažovanost i pokroviteljstva kraljevske porodice

   Pored državnih ceremonijalnih i predstavničkih zadataka u skladu sa Ustavom, kraljevska porodica je na razne načine angažovana na važnim pitanjima društva. Angažovanjem i pokroviteljstvima se unapređuju rad koji organizacije, udruženja i institucije sprovode.

   NJ. V. Kralj Carl XVI Gustaf f.

   NJ. V. Kralj Carl XVI Gustaf f. Foto: Linda Broström/Kraljevski dvor

   V. Kralj Carl XVI Gustaf

   KLIMA, ŽIVOTNA SREDINA I PRIRODA

   Kralj je veoma angažovan kada je reč o klimatskim i ekološkim pitanjima i ima široka znanja u obe ove oblasti. Od 1988, kralj je predsednik švedske organizacije Svetske fondacije za prirodu (Världsnaturfonden), WWF. Nekoliko tačaka kraljevog programa poslednjih godina uključuje švedsku poljoprivredu i šumarstvo i pitanja koja se tiču ribolova. Jedna od stavki je, na primer, nastanak švedske hrane pod naslovom "od farme do viljuške". Kralj je takođe veoma angažovan u pogledu pitanja vezanih za švedske šume i mogućnosti drvne industrije u prelazu ka održivijoj bioekonomiji i društvu bez fosilnih goriva, kao što su pitanja vezana za biogoriva i održivu izgradnju stanova.

   IZVIĐAČKI POKRET I FONDACIJA UNGT LEDARSKAP

   Kralj je od detinjstva učestvovao u izviđačkim aktivnostima različitih vrsta, kako u Švedskoj tako i u inostranstvu. Počasni je predsednik Izviđača (Scouterna) i od 1977. godine počasni predsednik fondacije World Scout Foundation. Pred kraljev 60. rođendan formirana je Fondacija za prikupljanje sredstava kralja Carla XVI Gustafa Ungt Ledarskap, sa ciljem da se promoviše obrazovanje mladih u liderstvu, polazeći od vrednosti izraženih u pokretu izviđača. To se odvija kroz dodelu stipendija zaslužnim mladim liderima za dalje obrazovanje u liderstvu, podršku obrazovanju rukovodstva Izviđačkog pokreta, kao i kroz podršku razvoju i obrazovanju mladih ljudi u liderstvu u privredi, javnom sektoru i neprofitnim organizacijama.

   TEHNOLOŠKI I INDUSTRIJSKI RAZVOJ

   Kralj je nekoliko godina predvodio putovanja delegacija, poznata kao Royal Technology Missions, pod pokroviteljstvom Kraljevske akademije inženjerskih nauka (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien), IVA. Svrha ovih putovanja delegacija je sticanje industrijskih i tehnoloških znanja, kao i stimulisanje saradnje u tim oblastima, a sve u saradnji sa predstavnicima istraživača, predstavnicima privrede i državne uprave.

   NJ. V. Kraljica Silvia.

   NJ. V. Kraljica Silvia. Foto: Linda Broström/Kraljevski dvor

   V. Kraljica Silvija

   WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

   Kraljica je 1999. godine pokrenula inicijativu za osnivanje fondacije World Childhood Foundation. Fondacija, čiji je kraljica počasni predsednik, a aktivna je i princeza Madeleine, ima zadatak da promoviše poboljšane uslove za ugroženu decu i decu koji su u riziku od nasilja ili seksualnog zlostavljanja. Fondacija je tokom godina podržala preko 1000 projekata u velikom broju zemalja.

   GLOBAL CHILD FORUM

   Kraljevska porodica je 2009. godine pokrenula inicijativu Global Child Forum. Fondacija predstavlja platformu za povećanje znanja o pravima dece u poslovanju, kao i za podršku kompanijama da uz pomoć efikasnih alata integrišu ove perspektive u svoje poslovanje.

   SILVIAHEMMET

   Na kraljičinu inicijativu, Fondacija Silviahemmet osnovana je 1996. godine. Kraljica je predsednica upravnog odbora. Fondacija Silviahemmet radi na unapređivanju istraživanja i obrazovanje a edukacije, u saradnji sa Univerzitetom Sophiahemmet i Karolinskim institutom, sprovode referenti za državnu pomoć, medicinske sestre, više medicinske sestre, radni terapeuti, fizioterapeuti i lekari specijalizovani za brigu o osobama sa demencijom. Silviahemmet takođe sertifikuje čitave jedinice zdravstvene zaštite u oblasti nege dementnih osoba.

   MENTOR FOUNDATION

   Kraljica je 1994. godine osnovala fondaciju Mentor International Foundation, koja radi na tome da mladima pruži energiju za napredak kroz mentorstva. Vizija koju imaju je svet u kome mladi ljudi mogu da rastu i razvijaju se na zdrav način i bez droge. Preko 100.000 mladih ljudi u Švedskoj učestvovalo je u Mentorskom programu. Osim Švedske, Mentorski program postoji i u Nemačkoj, Engleskoj, Litvaniji, Letoniji, SAD i Danskoj. Pored toga, Mentor Arabia funkcioniše kao regionalni koordinator aktivnosti u 22 arapske zemlje. Kraljica je predsednica fondacije Mentor International Foundation i počasni član fondacije Mentor Sverige.

   NJ. K. V. Princeza prestolonaslednica Victoria.

   NJ. K. V. Princeza prestolonaslednica Victoria. Foto: Linda Broström/Kraljevski dvor

   K. V. Princeza prestolonaslednica Viktoria

   GLOBALNI CILJEVI UN-a ZA ODRŽIV RAZVOJ

   U januaru 2016. godine, tadašnji generalni sekretar UN Ban Ki-Moon imenovao je princezu prestolonaslednicu za jednog od 17 ambasadora za Globalne ciljeve UN-a za održiv razvoj u okviru Agende 2030. Ambasadori grupe Sustainable Development Goals Advocacy Group zaduženi su za promovisanje globalnih ciljeva UN na različite načine. Princeza prestolonaslednica je sada alumni ambasador i nastavlja da radi pre svega na problemima koji se tiču vode i zdravlja.

   DECA I MLADI

   Princeza prestolonaslednica je veoma posvećena deci i mladima. Nakon venčanja princeze prestolonaslednice 2010. godine, princeza i princ Daniel formirali su Fondaciju švedskog prestolonasledničkog para (Kronprinsessan och Prins Daniel Kronprinsessparets stiftelse) koja radi na pružanju pomoći deci i mladima u Švedskoj sa ciljem borbe protiv izopštenosti i promovisanja dobrog zdravlja.

   Fond princeze prestolonaslednice Viktorie počeo je sa radom 1997. godine i ima za cilj da deci i mladima sa invaliditetom i/ili hroničnim bolestima omogući aktivno provođenje slobodnog vremena.

   MEĐUNARODNI MIROVNI RAD

   Princeza prestolonaslednica Viktoria je posebno angažovana kada je reč o pitanjima vezanim za rešavanje kriznih i konfliktnih situacija, radu na pomoći i međunarodnim aktivnostima promovisanja mira. U nekoliko navrata je prisustvovala različitim događajima UN-a.

   NJ. K. V. Princ Daniel.

   NJ. K. V. Princ Daniel. Foto: Linda Broström/Kraljevski dvor

   K. V. Princ Daniel

   ZDRAVSTVENA PITANJA

   Princ Daniel je veoma posvećen zdravstvenim pitanjima, od angažovanja oko donacija, do inicijativa kao što su Trka i dan sporta princa Daniela (Prins Daniels lopp och Idrottens dag), koja se održava svake godine kako bi se više mladih ljudi pokrenulo i zainteresovalo za bavljenje sportom. Princ Daniel je počasni predsednik Upravnog odbora fondacije Srce-pluća (Hjärt-Lungfonden) i po njemu nosi ime Fond princa Daniela za novčanu pomoć za istraživanja za mlade perspektivne istraživače (Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare).

   U leto 2016. godine, princ Daniel je pokrenuo Inicijativu švedskog prestolonasledničkog para Generation Pep, u saradnji sa švedskim kompanijama, fondacijama i neprofitnim organizacijama. Vizija je da sva deca i mladi u Švedskoj treba da imaju priliku i želju da žive aktivnim i zdravim životom. Generation Pep se zalaže za širenje znanja, i radi na inspirisanju i pružanju podrške dece i mladih ljudima, kao i roditeljima i drugim odraslim osobama bliskim deci.

   PREDUZETNIŠTVO

   Princ Daniel je posvećen čak i pitanjima preduzetništva i radi na promovisanju preduzetništva među mladima. Princ svake godine posećuje, između ostalog, SM (Švedsko prvenstvo) u preduzetništvu mladih i član je nacionalnog odbora Preduzetništva mladih (Ung Företagsamhet).

   Projekat Prince Daniels Fellowship i program preduzetništva pokrenut je 2013. godine. Projekat predstavlja dugoročnu saradnju princa Daniela i Kraljevske Akademija inženjerskih nauka, IVA, gde princ, zajedno sa preduzetnicima i poslovnim liderima, obilazi srednje škole, univerzitete i fakultete u Švedskoj kako bi inspirisao mlade ljude na preduzetništvo.