Kronprinsessans vandring i Östergötland

Torsdagen den 26 oktober 2017 var Kronprinsessan i Östergötland för att genomföra sin tredje vandring i Sveriges landskap. Turen gick genom Tinnerö eklandskap.

Vid fågelsjön Rosenkällan. Av kommunen har Linköpings fågelklubb fått i uppdrag att följa utvecklingen av fågellivet i och kring sjön.

Vid fågelsjön Rosenkällan. Av kommunen har Linköpings fågelklubb fått i uppdrag att följa utvecklingen av fågellivet i och kring sjön. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Dagen tillbringades i Tinnerö eklandskap som är ett böljande beteslandskap med ett stort antal gamla ekar. Området är också rikt på fornlämningar.

Vandringen inleddes vid Rosenkällasjön nordvästra del. Sjön har återskapats efter att ha varit helt igenvuxen i mer än hundra år. Runt den finns idag flera fågeltorn och där kan man få se såväl svarthakedopping som smådopping och skedand.

Ett bihotell har placerats på sydsidan av ladugården.

Ett bihotell har placerats på sydsidan av ladugården. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tinnerö eklandskap

Tinnerö eklandskap är ett nästan 7 kvadratkilometer stort och omväxlande odlingslandskap, med ängar och hagmarker som har ett rikt växt- och djurliv, framförallt knutet till gamla ekar.

I Tinnerö finns spår av människor som bott och verkat här genom tiderna, allt ifrån stenålderns jägare och samlare till 1600-talet djurgårdar. Under en stor del av 1900-talet användes Tinnerö som militärt övningsfält. Linköpings kommun förvärvade i början av 2000-talet hela övningsområdet och 2006 bildades naturreservatet Tinnerö eklandskap.

Anders Jörneskog, kommunekolog i Linköpings kommun och reservatsförvaltare i Tinnerö eklandskap, guidar genom landskapet.

Anders Jörneskog, kommunekolog i Linköpings kommun och reservatsförvaltare i Tinnerö eklandskap, guidar genom landskapet. Foto: Kungahuset.se

På mountainbike i landskapet.

På mountainbike i landskapet. Foto: Ola Axman/IBL

Östergötlands landskapsvapen

Östergötlands landskapsvapen

Östergötland

Landskapsdjur: knölsvan
Landskapsblomma: blåklint
Invånare, drygt: 450­ 000

Östergötland är ett landskap i sydöstra Sverige. Östergötland gränsar i söder till Småland, i väster till Västergötland genom Vättern, i norr till Närke och Söder­manland och i öster till Östersjön. I landskapet finns 50 000 kända fornlämningar.

Prinsessan Estelle är hertiginna av Östergötland.

Orientering stod på agendan. Bland annat arrangerades ett så kallat miniknat, för de allra minsta orienterarna, av Linköpings Orienteringsklubb och IFK Linköping.

Orientering stod på agendan. Bland annat arrangerades ett så kallat miniknat, för de allra minsta orienterarna, av Linköpings Orienteringsklubb och IFK Linköping. Foto: Ola Axman/IBL

Kronprinsessan vid torsdagens vandring i Östergötland.

Kronprinsessan vid torsdagens vandring i Östergötland. Foto: Raphael Stecksén

Fler bilder från landskapsvandringen i Östergötland

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som gick genom landets 25 landskap avslutades i juni 2019.

Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.