Kronprinsessans vandring i Västmanland

Fredagen den 26 april besökte Kronprinsessan Västmanland för sin 20:e landskapsvandring. Vandringen gick genom natur­reservatet Hälleskogsbrännan, som är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014.

Kronprinsessan genomförde sin 20:e landskapsvandring i Västmanland.

Kronprinsessan genomförde sin 20:e landskapsvandring i Västmanland. Foto: Pontus Lundahl/TT

Under vandringen fick Kronprinsessan och allmänheten som valt att följa med på nära håll uppleva följderna av skogsbranden och hur naturen återhämtar sig och livet återvänder. Med under vandringen fanns experter inom olika områden som berättade om hur naturen påverkats och anpassat sig.

Kronprinsessan vandrar genom Hälleskogsbrännan.

Kronprinsessan vandrar genom Hälleskogsbrännan. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kronprinsessan i samtal med Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand och naturvårdshandläggare Mårten Berglind från länsstyrelsen.

Kronprinsessan i samtal med Västmanlands landshövding Minoo Akhtarzand och naturvårdshandläggare Mårten Berglind från länsstyrelsen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Vandringen första etapp gick från Virsbo till Uvberget. Där fick Kronprinsessan träffa Solveig och Kjell Wadelius som bor i området och är fjärilsinventerare inom miljöövervakning. De fick också möjlighet att berätta om de dramatiska dygnen när branden härjade 2014.

Från Uvberget gick vandringen till Rastholmen och vidare till Stora Vallsjön. Längs vägen tittade vandringsgruppen bland annat på en bäverhydda, och tickor som växer på levande eller döda träd och buskar genom att bryta ned ved.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Efter lunch gick vandringen till Klösberget där man efter branden hittat fornlämningar från två tidsepoker: stenåldern och 1600-talet.

Den sista etappen gick till Grävlingsberget där Kronprinsessan fick se en fotoutställning om branden, räddningsinsatserna och bildandet av naturreservatet Hälleskogsbrännan.

Foto: Raphael Stecksén

Västmanlands landskapsvapen

Västmanlands landskapsvapen

Västmanland

Västmanland är ett landskap i Svealands inland. Västmanland delas traditionellt in i Bergslagen och Mälardalen.

Landskapet har ca 310 000 invånare på en yta av 8 363 km².

Största orten i Västmanland är Västerås.

Prins Erik (1889–1918) har varit hertig av Västmanland.

Landskapsblomma: mistel
Landskapsdjur: rådjur

Foto: Pontus Lundahl/TT

Fler bilder från landskapsvandringen i Västmanland

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som gick genom landets 25 landskap avslutades i juni 2019.

Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Till toppen