Kronprinsessans vandring i Uppland

Onsdagen den 12 september besökte Kronprinsessan Uppland för att genomföra sin fjortonde landskapsvandring. Vandringen gick från Sågarbo herrgård till Billhamn och sedan längs Vattenstigen till Billuddens västra strand. Därefter vidare genom Brämsand till Rullsands havsbad där vandringen avslutades.

Kronprinsessan genomförde sin fjortonde landskapsvandring i Uppland.

Kronprinsessan genomförde sin fjortonde landskapsvandring i Uppland. Foto: Raphael Stecksén/Kungahuset.se

Kronprinsessan och landshövding Göran Enander under vandringen i Uppland.

Kronprinsessan och landshövding Göran Enander under vandringen i Uppland. Foto: Raphael Stecksén/Kungahuset.se

Landshövding Göran Enander hälsade alla välkomna vid 1600-talsgården Sågarbo där vandringen inleddes. Beate och Erik Tjernström som driver Sågarbo herrgård, berättade om verksamheten samt hur de ser på möjligheten att förena besöksnäring med naturupplevelser och naturvård.

Kronprinsessan vid Sågarbo herrgård som drivs av Beate och Erik Tjernström.

Kronprinsessan vid Sågarbo herrgård som drivs av Beate och Erik Tjernström. Foto: Raphael Stecksén/Kungahuset.se

Sågarbo är beläget i ett UNESCO biosfärområde och familjen Tjernströms ambition är att bevara och främja naturmiljön för mångfalden av djur. Diskussioner har inletts om utsättning av rödlistade fjärilar. En blomsterfröblandning för humlor planeras samt bin ska ha tillgång till pollen och nektar, men även fjärilar och fåglar gynnas av blommorna.

Kronprinsessan provar på att slå ängsgräset med slåtterbalk.

Kronprinsessan provar på att slå ängsgräset med slåtterbalk. Foto: Raphael Stecksén/Kungahuset.se

Från Sågarbo herrgård gick vandringen till Billhamn. Under vandringen till Billhamn fick Kronprinsessan möjlighet att köra slåtterbalk. På slåtterängen berättade representanter från länsstyrelsen vikten av att slå ängar med slåtterbalk så den biologiska mångfalden ska finnas kvar.

Vid olika stopp under vandringen berättade guider från Naturnära jobb om bland annat naturreservat och allemansrätt.

Vid ett nybyggt, tillgänglighetsanpassat trädäck i Billhamn möttes Kronprinsessan av deltagare från projektet Folkhälsa i natur för alla (FINA) FINA arbetar med att ta fram metoder för att fler personer med funktionsvariationer regelbundet ska kunna komma ut i naturen. Som avslutning i Billhamn metade Kronprinsessan tillsammans med deltagarna från FINA.

Kronprinsessan i samtal med deltagare från projektet ”Folkhälsa i natur för alla” på ett tillgänglighetsanpassat trädäck i Billhamn.

Kronprinsessan i samtal med deltagare från projektet ”Folkhälsa i natur för alla” på ett tillgänglighetsanpassat trädäck i Billhamn. Foto: Kungahuset.se

Över lunch träffade Kronprinsessan elever från årskurs 5 i Älvkarleby skola. Inom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ges kommuner, föreningar och privatpersoner möjlighet att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Under onsdagen genomförde Älvkarleby skola en av sina temadagar kring hållbar utveckling på Billudden, inom ramen för LONA.

Kronprinsessan tillsammans med eleverna från årskurs 5 i Älvkarleby skola.

Kronprinsessan tillsammans med eleverna från årskurs 5 i Älvkarleby skola. Foto: Raphael Stecksén/Kungahuset.se

Efter lunchen vandrade Kronprinsessan och eleverna från Älvkarleby skola från Billhamn längs Vattenstigen till naturreservatet Billuddens spets, Billskaten. Billskaten är Upplands nordligaste utpost. I Billuddens naturreservat finns norra Europas största havtornssnår samt långa klapperstensstränder.

Kronprinsessan i Billuddens naturreservat där norra Europas största havtornssnår finns.

Kronprinsessan i Billuddens naturreservat där norra Europas största havtornssnår finns. Foto: Raphael Stecksén/Kungahuset.se

Från Billskaten fortsatte vandringen läng Billuddens västra strand till naturstugan i Rullsand. Därefter gick vandringen genom Brämsand. Kronprinsessan fick information om kalkbarrskogen i Brämsand. Brämsand är ett toppobjekt för kalkbarrskog. Länsstyrelsen har arbetat med att röja och naturvårdsbränna för att restaurera delar av området som varit planterat med bergtall.

Från bränningsområdet i Brämsand gick vandringen ut till Dalälvens mynning och vidare till Rullsands havsbad.

I Rullsands havsbad avslutades Kronprinsessans vandring i Uppland.

Upplands landskapsvapen

Upplands landskapsvapen

Uppland

Uppland är ett landskap i östra Svealand som gränsar mot Östersjön i norr och öster, Gästrikland i nordväst, Västmanland i väster samt Mälaren och Södermanland i söder.

Landskapet har drygt ca 1,6 miljoner invånare på en yta av 12 676 km².

Uppland brukar kallas för slottens, herresätenas, runstenarnas och fornlämningarnas landskap.

Största tätorten i Uppland är Uppsala.

Prins Gustaf (1827–1852) var hertig av Uppland. Även Sigvard Bernadotte (1907–2002) innehade titeln fram till 1934.

Landskapsblomma: kungsängslilja
Landskapsdjur: havsörn

Foto: Raphael Stecksén/Kungahuset.se

Fler bilder från landskapsvandringen i Uppland

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som gick genom landets 25 landskap avslutades i juni 2019.

Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.