H.K.H. Kronprinsessans tal vid invigning av Åsnens nationalpark

Åsnens nationalpark

(Det talade ordet gäller)

Mina damer och herrar,
Kära smålänningar.

I dag är en speciell dag. För i dag får Sverige sin trettionde nationalpark, här vid Åsnen. Och det känns både viktigt, roligt och högtidligt att få vara på plats tillsammans med er.

När jag vandrar här vid Åsnen slås jag av två saker. Det ena är hur orörd naturen är här. Och det andra är vilken mångfald som präglar den. På en och samma dag kan man passera sjöar och ängar, stigar och stränder, mager barrskog och lummig lövskog.

För att inte tala om det rika djur- och fågelliv som finns här. Jag har förstått att det finns något som kallas för ”Åsnen Big Five”: älg, havsörn, trana, fiskgjuse och storlom. Hittills idag har jag hunnit pricka av en - fiskgjusen!

Att vandra under trädkronor som är flera hundra år gamla – det är en väldigt speciell upplevelse. Tänk, vad länge den här skogen har stått här innan vi kom. Och tänk vad länge den kan leva vidare om vi tar hand om den.

Genom att bevara olika naturmiljöer, så bevarar vi också de arter som lever där i symbios.

Biologisk mångfald har ett värde i sig. Men den är också en källa till viktiga nya kunskaper.

Tänk bara på den medicinska forskningen: man brukar räkna med att över 40 procent av de läkemedel vi använder bygger på ämnen som från början funnits i vilda växter.

Vi ett stort ansvar att värna vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi kan inte veta på förhand vilka upptäckter som väntar på oss i de här oförstörda miljöerna. Vi vet inte vilka arter som kommer att visa sig ha en avgörande betydelse för vår överlevnad.

Det handlar om att skydda och bevara – att gå försiktigt fram.

Men också om att öppna upp och göra tillgängligt för fler. Så att fler får möjlighet att uppleva de här unika miljöerna. Och så att fler får en relation till dem, och vill vara med och vårda dem för framtiden.

Där fyller Sveriges nationalparker en viktig funktion.

Det är min förhoppning att ni får en fantastisk dag i det vackra vädret och verkligen njuter av vår vackra natur. Och att ni tar chansen om och om igen!

Nu ser jag fram emot att vara med och inviga nationalparken tillsammans med några representanter för nästa generations smålänningar!

Till toppen