Kronprinsessans vandring i Halland

Fredagen den 12 april besökte Kronprinsessan Halland för sin 19:e landskapsvandring.

Kronprinsessan landskapsvandrar i Halland med bland andra landshövding Lena Sommestad.

Kronprinsessan landskapsvandrar i Halland med bland andra landshövding Lena Sommestad. Foto: Johan Nilsson/TT

Vandringen gick längs med Prins Bertils stig i Halmstad kommun och inleddes vid Jansabryggan i Stenhuggeriet. Efter inledande välkomstord från Hallands landshövding Lena Sommestad mötte Kronprinsessan elever och skolpersonal från Eketånga montessoriskola som berättade hur de arbetar med att främja hälsa och inlärning genom metoden ”välmående ger resultat”.

Kronprinsessan och hennes många medvandrare gick därefter runt Långenäs udde där naturvårdshandläggare Jessica Gunnarsson informerade om naturen i området.

I Grötviks hamn möttes Kronprinsessan av en grupp seniora vandrare som berättade om sin verksamhet för att främja rörelse under hela livet.

Efter ytterligare en bits vandring passerade Kronprinsessan den så kallade Kungastenen på vilken kungarna Oskar II och Gustaf VI Adolf samt H.M. Konungen samtliga skrivit sina namn.

Kronprinsessan vid "Kungastenen".

Kronprinsessan vid "Kungastenen". Foto: Raphael Stecksén/Kungl. Hovstaterna

När vandringsgruppen kom fram till Sandhamn gavs möjlighet att prova olika populära strandaktiviteter såsom att cykla på "fat bike".

Kronprinsessan och Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, kör "fat bike" på stranden vid Sandhamn.

Kronprinsessan och Jonas Bergman, kommunstyrelsens ordförande i Halmstad, kör "fat bike" på stranden vid Sandhamn. Foto: Johan Nilsson/TT

Ett kort stopp gjordes därefter hos den lokale fiskaren Stig Nilsson som berättade om fiskförsäljning i Görvik genom åren. Därefter berättade länsfiske­konsulent Erika Axelsson om det halländska fisket.

Lunch intogs i Svärjarehålan och samtidigt fick Stefan Adlerborn, verksamhetschef i Simklubben Laxen, berätta om sin verksamhet för att öka simkunnighet hos barn samt hur medel från Stiftelsen H.M. Konungens jubileumsfond för ungdom i Sverige kommit verksamheten tillgodo.

Efter lunch fortsatte vandringen mot Tjuvahålan. Under vägens gång berättade representanter från Naturskyddsföreningen om en snorkelled med undervattensskyltar om arter, som tagits fram tillsammans med kommunen.

Kronprinsessan fick också möjlighet att under vandringen samtala med marinbiolog Bosse Gustafsson, som berättade om den marina miljön och faunan längs Hallandskusten.

Tylösand. Foto: Johan Nilsson/TT

I livräddartornet på Tylösand.

I livräddartornet på Tylösand. Foto: Raphael Stecksén/Kungl. Hovstaterna

Framme vid Tylösand möttes Kronprinsessan av lokala livräddare som berättade om verksamheten på stranden. Efter ett besök i livräddartornet fortsatte vandringen mot Tylöbäck. På vägen informerade klimatsamordnare Frida Sundh om utmaningarna med stranderosionen längs Hallandskusten. Naturvårds­handläggare Jessica Gunnarsson talade om Sandlifeprojektet för öppna strandmiljöer och biologisk mångfald.

Kronprinsessan i Möllegårds naturreservat.

Kronprinsessan i Möllegårds naturreservat. Foto: Johan Nilsson/TT

Kronprinsessan i Möllegårds naturreservat. Foto: Johan Nilsson/TT

Den sista sträckan guidades vandrarna av naturguiden HG Karlsson och fotografen Patrik Leonardsson i naturreservatet Möllegård. Reservatsförvaltare Annelie Ohlsson och parkförvaltare Roland Larsson berättade också om arbetet i naturreservatet.

Besöket i Halland avslutades därefter och Kronprinsessan tackade alla som deltagit under dagens vandring.

Hallands landskapsvapen

Hallands landskapsvapen

Halland

Halland är ett landskap i södra Götaland och har kust mot Kattegatt. Halland har ca 330 000 invånare på en yta av 4 786 km².

Största tätorten i landskapet är Halmstad.

Framlidna prins Bertil och prinsessan Lilian var hertig och hertiginna av Halland.

Landskapsblomma: hårginst
Landskapsdjur: lax

Vandringen gick längs med Prins Bertils stig.

Vandringen gick längs med Prins Bertils stig. Foto: Johan Nilsson/TT

Fler bilder från landskapsvandringen i Halland

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som gick genom landets 25 landskap avslutades i juni 2019.

Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.