Kronprinsessans vandring i Västergötland

Lördagen den 9 september 2017 i Västergötland inleddes Kronprinsessans vandring genom Sveriges landskap. Prins Daniel deltog också i turen som gick längs pilgrimsleden mellan Varnhem och Hornborgasjön.

Kronprinsessparet inledde sin vandring vid Kata Gård och fick då sällskap av bland annat en Skogsmullegrupp.

Kronprinsessparet inledde sin vandring vid Kata Gård och fick då sällskap av bland annat en Skogsmullegrupp. Foto: Fredrik Sandberg /TT

Kronprinsessan kommer att vandra genom Sveriges alla 25 landskap. Varje landskap besöks under en dag och Kronprinsessan vill på så sätt uppleva olika delar av Sverige under årstidernas lopp och därigenom synliggöra den skatt som svensk natur är för alla.

Kronprinsessan och Prins Daniel vid berget Billingens platå.

Kronprinsessan och Prins Daniel vid berget Billingens platå. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den första vandringen ägde rum i Västergötland, som är Kronprinsessans hertiginnedöme. Prins Daniel som är Hertig av Västergötland deltog också. Kronprinsessparets dag inleddes på Kata Gård.

Barn från Friluftsfrämjandet konstruerar en så kallad brummare och visar hur den fungerar.

Barn från Friluftsfrämjandet konstruerar en så kallad brummare och visar hur den fungerar. Foto: Kaffegruppen

Turen gick längs Billingen. Berget är 23 km långt och 11 km brett. På platån finns rikligt med barrskog och mossar, på sluttningarna växer lövskog och talrika örtarter.

Turen gick längs Billingen. Berget är 23 km långt och 11 km brett. På platån finns rikligt med barrskog och mossar, på sluttningarna växer lövskog och talrika örtarter. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kata Gård

Vid utgrävningar på höjden bakom klosterruinen i Varnhem har arkeologerna gjort fynd som berättar om platsen från tiden innan munkarna kom dit på 1100-talet. Här finns ruinen från en av Sveriges äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från vikingatiden.

Runt omkring ligger de äldre gravhögarna från järnåldern som visar att gårdens historia går långt tillbaka i forntiden. Platsen kallas Kata Gård efter den kvinna som härskade på storgården under vikingatidens slutskede.

Vid Heljesgården fick Kronprinsessan pröva att plöja med häst. Gården som har anor från 1800-talet håller på att utvecklas till en museigård. Jordbruket bedrivs som det gjorde i början på 1900-talet.

Vid Heljesgården fick Kronprinsessan pröva att plöja med häst. Gården som har anor från 1800-talet håller på att utvecklas till en museigård. Jordbruket bedrivs som det gjorde i början på 1900-talet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vid Hornborgasjön.

Vid Hornborgasjön. Foto: Kaffegruppen

Hornborgasjön

Hornborgasjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar och är särskilt känd för att tranor årligen dansar här. Sjön och dess omgivningar är sedan 1999 naturreservat

Besöksanläggningen Naturum Hornborgasjön på Fågeludden invigdes 1986 i samband med att restaureringsarbetet, sjöns återfödelse, startade på allvar. Under 2014 genomgick Naturum en omfattande invändig ombyggnation och fick en ny utställning. Den 21 mars 2015 kunde byggnaden, liksom sjön hon står i, återfödas i ny skepnad. I Naturum Hornborgasjön finns en utställning om sjöns historia och dess fågelliv.

Kronprinsessan släpper en nyligen ringmärkt Svarthätta vid Naturum Hornborgasjön, där dagens vandring avslutades.

Kronprinsessan släpper en nyligen ringmärkt Svarthätta vid Naturum Hornborgasjön, där dagens vandring avslutades. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Västergötlands landskapsvapen

Västergötlands landskapsvapen

Väster­götland

Landskapsdjur: trana
Landskapsblomma: ljung
Invånare, drygt: 1 300 000

Västergötland är ett landskap i Götaland i sydvästra Sverige. Det gränsar i sydväst till Halland, i väster till Kattegatt och Bohuslän, i norr till Dalsland, Vänern och Värmland, i öster till Närke och Vättern, samt i sydost till Småland.

Fler bilder från landskapsvandringen i Västergötland

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som gick genom landets 25 landskap avslutades i juni 2019.

Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.