Kungaparet besökte Jönköpings län

Torsdagen den 14 oktober besökte Kungen och Drottningen Jönköpings län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kungaparet besöker Hovslätts hembygdspark.

Kungaparet besöker Hovslätts hembygdspark. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kungaparets besök ägde rum i Jönköping och landshövding Helena Jonsson med make Göran Johansson var värdar för besöket.

Residenset

På residenset i Jönköping hälsades Kungen och Drottningen välkomna till länet. Landshövdingen tillsammans med regionstyrelsens ordförande Maria Frisk, regiondirektör Jane Ydman, sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, smittskyddsläkare Malin Bengnér och händelsechef Fredric Jonsson berättade om hur pandemin påverkat länet, de utmaningar och lärdomar som pandemin fört med sig samt hur viktigt samverkan mellan länets olika aktörer varit under pandemin.

Elmia

Efter det inledande mötet på residenset besökte Kungaparet Elmia där Elmias tidigare vd Lotta Frenssen samt tf vd Agne Bengtsson tog emot och hälsade välkomna.

Biträdande räddningschef i Jönköpings kommun Göran Molin berättade hur kommunerna i länet samverkat under pandemin. Därefter beskrev Anders Jingmark från Skärpfabriken och Per Gustafsson från Gislaved Folie om hur deras verksamheter ställde om under pandemin – från att tillverka varor i skinn och avancerade plastfolier till att tillverka skyddsförkläden.

Elmias tidigare vd Lotta Frenssen berättade om hur uställnings- och konferensverksamheten drabbades hårt av pandemin och hur de ställde sina lokaler till förfogande för hantering av skyddsutrustning, covid-testning samt vaccinering.

Som avslutning gav Anna Gillek från Svenskt Näringsliv en övergripande redogörelse över hur näringslivet i länet har påverkats av pandemin samt vilka lärdomar som pandemin fört med sig.

Jönköpings läns museum

Eftermiddagen inleddes på Jönköpings läns museum där Kungaparet välkomnades av museichef Johan Gärskog. Museichefen berättade hur kulturlivet i länet påverkats av pandemin samt hur museet hanterat de utmaningar pandemin fört med sig.

Kungaparet fick möjlighet att tala med Bea Szenfeld inför hennes kommande utställning Haute Papier. I den kommande utställningen möter Bea Szenfelds pappersplagg författaren och illustratören Stina Wirzéns konstvärld.

Kungaparet fick möjlighet att tala med Bea Szenfeld inför hennes kommande utställning Haute Papier. I den kommande utställningen möter Bea Szenfelds pappersplagg författaren och illustratören Stina Wirzéns konstvärld. Foto: Pontus Lundahl/TT

Besöket på museet avslutades med en guidad visning av ”Följa John” – en utställning om John Bauer.

Kungaparet besöker Jönköping läns museum.

Kungaparet besöker Jönköping läns museum. Foto: Pontus Lundahl/TT

Högskolan Jönköping University

På högskolan Jönköping University hälsade rektor Agneta Marell Kungaparet välkomna och berättade därefter om hur undervisningen har fungerat under pandemin samt vilka problem och utmaningar högskolan mött.

Kungen, Drottningen och landshövdingen fick även möjlighet samtala med utbildningschef på Hälsohögskolan Agneta Stenebrand, ordförande i Jönköpings studentkår Sophia Fröberg Liljenberg, forskningschef på Tekniska högskolan Salem Seifeddine, kurator Marie Böwing-Lindström samt vd vid Hälsohögskolan Marie Ernsth Bravell.

Kungaparet i samtal på högskolan Jönköping University.

Kungaparet i samtal på högskolan Jönköping University. Foto: Pontus Lundahl/TT

Råslätts vårdcentral

På Råslätts vårdcentral inledde verksamhetschef vid infektionskliniken länssjukhuset Ryhov Maria Palmérus att berätta om den oro som fanns bland personalen inledningsvis av pandemin.

Därefter berättade direktör för vårdcentralerna Bra Liv Charlotta Larsdotter, läkare Ann Söderström, sjuksköterska Sandra Lindén och verksamhetschef Christina Uppenber vid Råslätts vårdcentral, vaccinationssamordnare Jonas Almgren och hälsokommunikatör Mohamoud Suldan om sina erfarenheter från pandemin där de alla återkom till hur viktigt samverkan och närheten till de boende i Råslätt varit under pandemin.

Hovslätts hembygdspark

Som avslutning på dagen besökte Kungaparet Hovslätts hembygdspark där Lennart Lindström från hembygdsföreningen hälsade välkommen.

Under besöket fick Kungaparet information om hur pandemin påverkat besöksnäringen och föreningslivet i länet.

Kungaparet besöker Hovslätts hembygdspark.

Kungaparet besöker Hovslätts hembygdspark. Foto: Pontus Lundahl/TT

Robert Glader från Emilkraften i Eksjö berättade om de utmaningar föreningen mött under pandemin för att stötta turism samt hur de anlagt Emilleden – en vandringsled mellan Lönneberga och Mariannelund.

Agnetha Karlsson och Anna Eriksson från Tranås kommun berättade hur kommunen skapat Barnens naturstig i Östanåparken i centrala Tranås. Naturstigens syfte är att locka barn till naturen samt öka kunskapen om djur och natur.

Avslutningsvis berättade Anton Halldén, chef på Länsstyrelsens fiskeenhet, om fiske- och vattenvård i länet. Under pandemin har Länsstyrelsen sett en ökning i intresse för fritidsfiske samt andra fritidsaktiviteter. Anton Halldén avslutade med att berätta om Tabergsån, som rinner precis vid hembygdsparken, och Länsstyrelsens arbete med att återställa ån till en attraktiv lekplats för bland annat öring.

Drottningen tittar på unga öringar från Tabergsån.

Drottningen tittar på unga öringar från Tabergsån. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken och återupptogs igen under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

Oktober

  • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
  • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

  • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
  • Fredagen den 26 november besöker Kronprinsessparet Skåne län
  • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Läs mer om tidigare besök:

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.