Kungen höll ordinarie ordenskapitel

Den 26 april hölls ordinarie ordenskapitel under Kungens ordförandeskap på Kungl. Slottet.

Ordenskapitel i Serafimerordens sal.

Ordenskapitel i Serafimerordens sal. Foto: Jonas Borg

Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare.

Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare.

Ordinarie ordenskapitel hålls en gång om året under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare. Foto: Jonas Borg

Under sammanträdet föredrogs en ny utländsk ledamot som utnämnts inom Serafimer­orden under året med matrikelnummer 888, Republiken Finlands president Alexander Stubb. Totalt har 70 utländska medborgare förlänats de Kungl. Riddarordnarna under 2023.

Kungl. vapenmålaren presenterade den nymålade serafimerskölden för ordenskapitlet, Republiken Estlands president Alar Karis, utnämnd 30 april 2023.

Under mötet redovisades även ordenskapitlets ekonomi för 2023 och ansvarsfrihet beviljades.

Läs mer om ordenskapitlet på Kungl. Maj:ts Ordens webbplats