Kungaparet besökte Uppsala län

Torsdagen den 23 september besökte Kungen och Drottningen Uppsala län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kungaparet besöker Hubben i Uppsala Science Park.

Kungaparet besöker Hubben i Uppsala Science Park. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungaparets besök ägde rum i Uppsala kommun och landshövdingeparet Göran Enander och Monika Sarstad var värdar under besöket.

Lägesbild i Hubben

På morgonen togs Kungaparet emot av landshövdingeparet och länsrådet Cecilia Magnusson i Hubben i Uppsala Science Park för ett samtal om hur länet har påverkats av pandemin, hur situationen ser ut för närvarande och hur man ser på framtiden.

Regionen

I Hubben fick Kungaparet också möta representanter för Region Uppsala och Akademiska sjukhuset och ta del av deras berättelser från arbetet under pandemin.

Regionstyrelsens ordförande Emilie Orring och sjukhusdirektör Marianne van Rooijen inledde mötet. Vaccinsamordnare Margareta Öhrvall redogjorde senare för Region Uppsalas vaccinationskampanj. Representanter för olika delar av vården fick därefter möjlighet att dela med sig av sina pandemierfarenheter och svara på frågor från Kungaparet.

Kungaparet fick dessutom möjlighet att besöka Akademiska laboratoriet för en rundtur på avdelningen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien. Verksamhetschef Tommie Olofsson och sektionschef Johan Lindh visade hur avdelningen arbetar med att ta emot coronaprov, analysera dem och leverera svar.

Uppsala slott

På Uppsala slott fick Kungaparet en presentation av samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU). Amil Sarsour från organisationen berättade om hur han arbetat med att informera personer med begränsade kunskaper i svenska om de råd och rekommendationer som varit aktuella under pandemin.

Uppsala universitet

Efter en lunch på Uppsala slott besökte Kungaparet Uppsala universitet. Där togs Kungaparet emot av rektor Anders Hagfeldt som tillsammans med medarbetare på universitet berättade om universitetets pandemiarbete. Under samtalet presenterades bland annat forskningsprojektet Crush Covid där universitetet samarbetat med Region Uppsala för att förebygga smittspridning.

Studenterna Felicia Lööke, Björn Cronqvist och Johannes Öhlin redogjorde även för hur pandemin påverkat dem.

Kungaparet besöker Uppsala universitet, här i huvudbyggnaden som invigdes 1887.

Kungaparet besöker Uppsala universitet, här i huvudbyggnaden som invigdes 1887. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Reginateatern

På Reginateatern fick Kungaparet möta representanter från teatern samt den frilansande kulturarbetaren Jacke Sjödin. Tillsammans berättade de om hur deras kulturverksamheter påverkats under pandemin. Jacke Sjödin framförde också ett antal musikstycken från scen.

Kungaparet tar emot biljetter för att hitta sina platser i Reginateatern.

Kungaparet tar emot biljetter för att hitta sina platser i Reginateatern. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Näringslivet

Senare under eftermiddagen besökte Kungaparet bioteknologiföretaget Novavax där representanter från företaget, Stockholms handelskammare i Uppsala län och Apotea berättade om sina perspektiv av hur pandemin påverkat näringslivet.

Kungaparet besöker Novavax i Uppsala.

Kungaparet besöker Novavax i Uppsala. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Gamla Uppsala kyrka

Besöket i Uppsala avslutades i Gamla Uppsala kyrka där domprost Annica Anderbrant gav en betraktelse över hur pandemin drabbat länet. Efter gudstjänstens avslutande tände Kungaparet två ljus under en stunds stillhet.

Kungaparet tänder ljus i Gamla Uppsala kyrka tillsammans med kyrkoherden, domprost Annica Anderbrant.

Kungaparet tänder ljus i Gamla Uppsala kyrka tillsammans med kyrkoherden, domprost Annica Anderbrant. Foto: Johan Tegel/Kungl. Hovstaterna

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken och återupptogs igen under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

September

  • Måndagen den 27 september besöker Kungaparet Norrbottens län

Oktober

  • Onsdagen den 6 oktober besöker Kronprinsessparet Örebro län
  • Torsdagen den 7 oktober besöker Prins Carl Philip Gotlands län
  • Tisdagen den 12 oktober besöker Prins Carl Philip Östergötlands län
  • Torsdagen den 14 oktober besöker Kungaparet Jönköpings län
  • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
  • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

  • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
  • Fredagen den 26 november besöker Kronprinsessparet Skåne län
  • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Läs mer om tidigare besök:

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.