Kronprinsessparet besökte Örebro län

Onsdagen den 6 oktober besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Örebro län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kronprinsessparet besöker vaccinationscentralen Boglundsängen i Vivalla, Örebro.

Kronprinsessparet besöker vaccinationscentralen Boglundsängen i Vivalla, Örebro. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kronprinsessparets besök ägde rum i Örebro kommun med landshövding Maria Larsson som värd under besöket.

Kronprinsessan och Prins Daniel inledde besöket med ett möte på Örebro slott tillsammans med representanter från länsstyrelsen, regionen och näringslivet. Tillsammans samtalade de om hur pandemin påverkat de olika verksamheterna och invånarna.

Landshövding Maria Larsson tar emot Kronprinsessparet utanför Örebro slott.

Landshövding Maria Larsson tar emot Kronprinsessparet utanför Örebro slott. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vaccinationscentral

Därefter besökte Kronprinsessparet vaccinationscentralen Boglundsängen i Vivalla, Örebro. Där berättade vårdpersonal om hur de arbetat med att få ut information om vaccination med hjälp av att arbeta med flera språk, att finnas på plats ute i samhället och i bostadsområden samt att samverka med länsstyrelsen.

Kronprinsessparet besöker vaccinationscentralen Boglundsängen i Vivalla, Örebro.

Kronprinsessparet besöker vaccinationscentralen Boglundsängen i Vivalla, Örebro. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kronprinsessparet fick också information om arbetet med vårdhygien, samt samtala med medarbetare från ”det mobila teamet” som åker hem till patienter och ger vård.

Representanter från Region Örebro län berättade även om arbetet med provtagning av covid. Med syfte att effektivisera provtagningen kan invånare till exempel hämta testkit i lådor utanför vårdcentraler, utan att boka tid.

Behrn Arena

I samband med lunch besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Behrn Arena. Där fick de samtala med representanter från Örebro hockey, Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna, Svenska kammarorkestern, Lerbäcks teater och Spångbergs kör som berättade om hur pandemin påverkat sport, kultur och föreningsliv.

Kronprinsessparet besöker Behrn Arena i Örebro.

Kronprinsessparet besöker Behrn Arena i Örebro. Foto: Pontus Lundahl/TT

Stadsmissionen

Eftermiddagen inleddes med att Kronprinsessparet besökte Stadsmissionens matcentral. I samarbete med mataffärer i Örebro tar verksamheten tillvara på matsvinn, som sedan delas ut som matkassar till behövande. Vid besöket fick Kronprinsessparet bland annat information om att efterfrågan på dessa matkassar ökade stort under pandemin.

Matcentralen på Stadsmissionen i Örebro.

Matcentralen på Stadsmissionen i Örebro. Foto: Pontus Lundahl/TT

Tullängsgymnasiet

Dagen avslutades med ett besök på Tullängsgymnasiet som även är riksgymnasium för döva och hörselskadade. Där fick Kronprinsessparet möta medarbetare och elever som berättade om hur det har fungerat att ha distansundervisning under pandemin.

Kronprinsessparet besöker fordons- och transportprogrammet på Tullängsgymnasiet.

Kronprinsessparet besöker fordons- och transportprogrammet på Tullängsgymnasiet. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken tills vidare. Med dagens besök i Kalmar län återupptas besöken i samtliga Sveriges län under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

Oktober

  • Torsdagen den 7 oktober besöker Prins Carl Philip Gotlands län
  • Tisdagen den 12 oktober besöker Prins Carl Philip Östergötlands län
  • Torsdagen den 14 oktober besöker Kungaparet Jönköpings län
  • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
  • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

  • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
  • Fredagen den 26 november besöker Kronprinsessparet Skåne län
  • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Läs mer om tidigare besök:

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Till toppen