Prins Carl Philip besökte Blekinge

Måndagen den 13 september besökte Prins Carl Philip Blekinge län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Prins Carl Philip och vikarierande landshövdingen Helena Morgonsköld tillsammans med rektor Mats Wiberg vid besöket på Blekinge Tekniska Högskola.

Prins Carl Philip och vikarierande landshövdingen Helena Morgonsköld tillsammans med rektor Mats Wiberg vid besöket på Blekinge Tekniska Högskola. Foto: Johan Nilsson/TT

Prinsens besök i länet ägde rum i Karlskrona och vikarierande landshövding Helena Morgonsköld var värd för besöket.

Prinsen i samtal med vikarierande landshövding Helena Morgonsköld, tf länsråd Doris Nicht och försvarsdirektör Malin Lind Mattsson på Länsstyrelsen i Karlskrona.

Prinsen i samtal med vikarierande landshövding Helena Morgonsköld, tf länsråd Doris Nicht och försvarsdirektör Malin Lind Mattsson på Länsstyrelsen i Karlskrona. Foto: Stefan Lindblom/Stella Pictures

Länsstyrelsen

Prins Carl Philip och vikarierande landshövdingen inledde dagen i länsstyrelsens lokaler där Prinsen fick information om hur länet påverkats av pandemin samt hur samarbetet i länet kring hanteringen av pandemin fungerat.

Smittskyddsläkare Bengt Wittesjö berättade därefter om smittskyddsläget i länet. Sjuksköterskan Cecilia Mathisson och undersköterskan Evelina Rosell berättade om sina erfarenheter av att vårda patienter med covid-19. De berättade även om den sammanhållning som skapats inom sjukvården, hur alla hjälps åt och stöttar varandra.

Rektor Mats Wiberg välkomnar Prins Carl Philip och vikarierande landshövding Helena Morgonsköld till Blekinge Tekniska Högskola.

Rektor Mats Wiberg välkomnar Prins Carl Philip och vikarierande landshövding Helena Morgonsköld till Blekinge Tekniska Högskola. Foto: Johan Nilsson/TT

Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Efter de inledande samtalen på länsstyrelsen besökte Prinsen BTH där rektor Mats Wiberg tog emot och inledde med att berätta om hur högskolan arbetat under pandemin. Lärare och studenter berättade sedan om sina upplevelser samt hur pandemin påverkat dem.

Prinsen samtalar med några studenter i skolans bibliotek.

Prinsen samtalar med några studenter i skolans bibliotek. Foto: Johan Nilsson/TT

Restaurang och företag

Efter lunch, som intogs på residenset i Karlskrona, besökte Prinsen restaurang Antonio's där restaurangchef Fredrik Larsson och kocken Monika Erixon berättade om de utmaningar och omställningar som gjorts på restaurangen med anledning av covid-19-pandemin.

Från restaurang Antonio's promenerade Prinsen till The Pot - en plats för möten och "coworking"-arbetsplatser. Prinsen och vikarierande landshövdingen träffade affärsutvecklare Daniella Bergström som berättade om The Pot och företaget Paraply Produktion och de utmaningar de haft under pandemin.

Kvinnojouren Karlskrona

Därefter besökte Prinsen Kvinnojouren Karlskrona där verksamhetschef Ann-Katrin Stenlycke och ordförande Kerstin Arnesson berättade om kvinnojourens verksamhet samt hur den påverkats av pandemin och de utmaningar de mött.

Prins Carl Philip och vikarierande landshövding Helena Morgonsköld under besöket på Kvinnojouren Karlskrona där verksamhetschef Ann-Katrin Stenlyck och ordförande Kerstin Arnesson visade ett barnanpassat samtalsrum.

Prins Carl Philip och vikarierande landshövding Helena Morgonsköld under besöket på Kvinnojouren Karlskrona där verksamhetschef Ann-Katrin Stenlyck och ordförande Kerstin Arnesson visade ett barnanpassat samtalsrum. Foto: Johan Nilsson / TT

Marinmuseum

Prinsen avslutade besöket i Blekinge län på Marinmuseum. Marinmuseum är del av Statens maritima och transporthistoriska museer och museichef Mats Persson informerade om hur myndigheten och museet påverkats av pandemin, de effekter pandemin haft på verksamheten samt vilka åtgärder som vidtagits för personalen och i mötet med besökarna.

Museichef Mats Persson guidar under Prins Carl Philips besök på Marinmuseum.

Museichef Mats Persson guidar under Prins Carl Philips besök på Marinmuseum. Foto: Johan Nilsson / TT

Museipedagog Veronika Vesterblom berättade om hur det pedagogiska arbetet har påverkats samt hur museets digitala verksamhet har utvecklats.

Som avslutning informerade intendent Lina Mårtensson om hur samlingsenhetens arbete har påverkats och utvecklats under pandemin.

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken och återupptogs igen under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

September

 • Onsdagen den 22 september besöker Kronprinsessparet Gävleborgs län
 • Torsdagen den 23 september besöker Kungaparet Uppsala län
 • Måndagen den 27 september besöker Kungaparet Norrbottens län

Oktober

 • Onsdagen den 6 oktober besöker Kronprinsessparet Örebro län
 • Torsdagen den 7 oktober besöker Prins Carl Philip Gotlands län
 • Tisdagen den 12 oktober besöker Prins Carl Philip Östergötlands län
 • Torsdagen den 14 oktober besöker Kungaparet Jönköpings län
 • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
 • Onsdagen den 20 oktober besöker Kronprinsessparet Skåne län
 • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

 • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
 • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.