Kronprinsessan vid lanseringen av Human Development Report 2023/2024

Torsdagen den 25 april deltog Kronprinsessan vid svenska lanseringen av FN:s Human Development Report 2023/2024 på Fotografiska i Stockholm.

Kronprinsessan tillsammans med Pedro Conceição och Caroline Åberg från UNDP vid ankomsten till Fotografiska.

Kronprinsessan tillsammans med Pedro Conceição och Caroline Åberg från UNDP vid ankomsten till Fotografiska. Foto: Keith Rönnberg/SPA

Vid laseringen inledningstalade statssekreterare Diana Janse och Pedro Conceição, director Human Deveopment Report office.

Lanseringen avslutades med ett panelsamtal kring vikten av att bygga och förvalta förtroende, samt hur den politiska polariseringen ökar globalt. I samtalet deltog statssekreterare Diana Janse, Sidas generaldirektör Jakob Granit, professor i teoretisk filosofi Åsa Wikforss och International IDEA:s generalsekreterare Kevin Casas-Zamora.

Human Development Report, och tillhörande Human Development Index, har publicerats av UNDP sedan 1990 och mäter tillståndet för mänsklig utveckling avseende hälsa, utbildning och levnadsstandard över hela världen. Årets rapport baseras på data från 192 länder och visar att efter 20 år av minskande ojämlikheter, ökar nu ojämlikheterna mellan rika och fattiga länder samtidigt som politisk polarisering och misstro för demokratiska processer ökar och försvårar vår förmåga att hantera de globala utmaningar vi står inför.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

I oktober 2023 utnämndes Kronprinsessan till goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sin roll som goodwillambassadör arbetar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för de globala målen, samt för en hållbar framtid där ingen lämnas utanför.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.