Kronprinsessparet besökte Gävleborgs län

Onsdagen den 22 september besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Gävleborgs län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kronprinsessparet hälsas välkommen av landshövding Per Bill.

Kronprinsessparet hälsas välkommen av landshövding Per Bill. Foto: Johan Jeppson/TT

Kronprinsessparets besök i länet ägde rum i Gävle och Storvik och landshövding Per Bill var värd.

Lägesbild för Gävleborgs län

På morgonen togs Kronprinsessparet emot av landshövdingen utanför Gävle slott. Inne i residenset gav landshövdingen och länsrådet Veronica Lauritzsen en orientering om hur länet har påverkats av pandemin.

Region Gävleborg

Senare under förmiddagen besökte Kronprinsessan och Prinsen Region Gävleborg i Tullhuset på Gävle strand där de välkomnades av regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg och Gävle kommunstyrelses ordförande Åsa Wiklund-Lång.

Eva Lindberg informerade därefter om hur pandemin har påverkat länets invånare med koppling till hälso- och sjukvården.

Kronprinsessparet besöker hälsotorget Tullhuset och Eva Lindberg informerar om verksamheten.

Kronprinsessparet besöker hälsotorget Tullhuset och Eva Lindberg informerar om verksamheten. Foto: Johan Jepsson/TT

Under besöket på regionen presenterades också det nya arbetssättet ”En väg in". ”En väg in”-projektet innebär att barn, unga och vårdnadshavare inom barn- och familjehälsa, ungdomsmottagning och barn- och ungdomspsykiatri får en sammanhållen vård, vilket har visat sig särskilt viktigt i en orolig tid.

Avslutningsvis under besöket på Region Gävleborg mötte Kronprinsessparet den unge patienten William. William visade hur han använder en app i sin vardag för att registrera puls och blodtryck, fylla i effekten av medicin, rapportera eventuella biverkningar samt kommunicera med vårdpersonal.

Appen är ett av Region Gävleborgs första digitala initiativ riktat till barn och unga.

Den unge patienten William Sjödin och vårdutvecklare Måns Lööf visar Kronprinsessparet hur appen fungerar.

Den unge patienten William Sjödin och vårdutvecklare Måns Lööf visar Kronprinsessparet hur appen fungerar. Foto: Johan Jeppson/TT

Högskolan i Gävle

Efter lunch besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Högskolan i Gävle.

Inledningsvis talade prorektor Lars Bengtsson och gav en kort introduktion kring vilka lärdomar högskolan har dragit av pandemin.

Därefter mötte Kronprinsessparet forskare för att ta del av vad forskningen säger om distansarbete och hur framtiden kan ta sig gällande distans- och hybridarbete när många har lärt sig att arbeta från hemmet.

Studenter vid högskolan talade därefter om hur pandemin har påverkat studierna samt den sociala gemenskapen.

Studenter vid Högskolan i Gävle berättar om hur de upplevt pandemin.

Studenter vid Högskolan i Gävle berättar om hur de upplevt pandemin. Foto: Johan Jeppson/TT

Wetterlings yxfabrik

Kronprinsessparet avslutade besöket i Gävleborgs län med att besöka Sveriges äldsta kvarvarande yxfabrik, Wetterlings yxfabrik i Storvik i Sandvikens kommun.

På Wetterlings välkomnades Kronprinsessan och Prins Daniel av verkställande direktör Johan Ståhlberg och Sandvikens kommunstyrelses ordförande Peter Kärnström.

Kronprinsessparet på en rundvandring i Wetterlings yxfabrik i Storvik.

Kronprinsessparet på en rundvandring i Wetterlings yxfabrik i Storvik. Foto: Johan Jepsson/TT

Under besöket fick Kronprinsessparet en rundvandring i fabriken samt information om hur Wetterlings har påverkats positivt av pandemin. Med anledning av det ökade intresset för natur- och friluftsliv i Sverige och utlandet under pandemin har yxfabrikens tillverkning vuxit under det senaste året.

Wetterlings yxfabrik i Storvik.

Wetterlings yxfabrik i Storvik. Foto: Johan Jeppson/TT

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken och återupptogs igen under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

September

 • Torsdagen den 23 september besöker Kungaparet Uppsala län
 • Måndagen den 27 september besöker Kungaparet Norrbottens län

Oktober

 • Onsdagen den 6 oktober besöker Kronprinsessparet Örebro län
 • Torsdagen den 7 oktober besöker Prins Carl Philip Gotlands län
 • Tisdagen den 12 oktober besöker Prins Carl Philip Östergötlands län
 • Torsdagen den 14 oktober besöker Kungaparet Jönköpings län
 • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
 • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

 • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
 • Fredagen den 26 november besöker Kronprinsessparet Skåne län
 • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Läs mer om tidigare besök:

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.