Prins Carl Philip besökte Gotlands län

Torsdagen den 7 oktober besökte Prins Carl Philip Gotlands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Prins Carl Philip och landshövding Anders Flanking i samtal med vårdpersonal under sitt besök på Visby lasarett.

Prins Carl Philip och landshövding Anders Flanking i samtal med vårdpersonal under sitt besök på Visby lasarett. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prinsens besök ägde rum i Visby med landshövding Anders Flanking som värd.

Prinsen tillsammans med landshövding Anders Flanking utanför residenset i Visby.

Prinsen tillsammans med landshövding Anders Flanking utanför residenset i Visby. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Prins Carl Philip inledde besöket i landshövdingens residens där representanter för Länsstyrelsen i Gotlands län berättade om hur länet påverkats av covid-19-pandemin, hur situationen ser ut i dagsläget samt vägen framåt.

Visby lasarett

Därefter besökte Prins Carl Philip Visby lasarett för att träffa personal och få en rundvandring på infektionsavdelningen och akuten.

Prins Carl Philip tillsammans med Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, under rundvandringen på Visby lasarett.

Prins Carl Philip tillsammans med Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, under rundvandringen på Visby lasarett. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under lunchen, som ägde rum på restaurang Bror-san i centrala Visby, mötte Prinsen krögaren som fick möjlighet att berätta om hur pandemin hade påverkat honom och restaurangnäringen på ön.

Vid lunchen deltog även representanter från Region Gotland, näringsliv, besöksnäring och länsstyrelsen.

Krögaren Robin Ingels, ägare av restaurangen Bror-San, berättar om hur hans verksamhet och restaurangnäringen på ön påverkats under pandemin.

Krögaren Robin Ingels, ägare av restaurangen Bror-San, berättar om hur hans verksamhet och restaurangnäringen på ön påverkats under pandemin. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Wisby gymnasium

Eftermiddagen inleddes med ett besök på Wisby gymnasium. Där samtalade Prinsen med medarbetare och elever på skolan om lärdomar de tagit till sig under pandemin. Prinsen fick även en förevisning av ett monument över coronapandemin som skapats av elever tillsammans med en konstnär.

I samband med besöket på Wisby gymnasium fick Prinsen se A-traktorer som elever på skolan skapat.

I samband med besöket på Wisby gymnasium fick Prinsen se A-traktorer som elever på skolan skapat. Foto: Karl Melander/TT

Besöket avslutades med att Prinsen fick möta ett antal elever som visade sina a-traktorer utanför skolan.

Segerberg media

Därefter besökte Prinsen företaget Segerberg Media tillsammans med representanter från Region Gotland för att samtala om hur pandemin påverkat näringsliv, arbetsmarknad och vuxenutbildningar.

Under pandemin har Segerberg Media producerat filmer, tal, gudstjänster med mera åt kunder.

Prins Carl Philip anländer till Segerberg Media.

Prins Carl Philip anländer till Segerberg Media. Foto: Karl Leander/TT

Drottens ruin

Prinsen fick även möjlighet att besöka en av stadens medeltida ruiner, Drotten, för en kortare rundvandring med representanter från Region Gotland.

Prinsen och landshövding Anders Flanking i Drottens ruin.

Prinsen och landshövding Anders Flanking i Drottens ruin. Foto: Karl Melander/TT

Kulturlivssamtal i residenset

Avslutningsvis återvände Prinsen till landshövdingens residens för att möta representanter för Medeltidsveckan, Länsteatern på Gotland, Svensk form Gotland och Region Gotland som berättade om hur pandemin har påverkat kulturlivet.

Bland annat fick Prinsen information om hur Medeltidsveckan 2020 arrangerades helt digitalt, och i år med både digitala delar och arrangemang på plats i Visby.

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken och återupptogs igen under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

Oktober

  • Tisdagen den 12 oktober besöker Prins Carl Philip Östergötlands län
  • Torsdagen den 14 oktober besöker Kungaparet Jönköpings län
  • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
  • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

  • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
  • Fredagen den 26 november besöker Kronprinsessparet Skåne län
  • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Läs mer om tidigare besök:

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.