H.M. Konungen

H.M. Konungen

H.M. Konungen. Foto: Linda Broström/Kungl. Hovstaterna

CARL GUSTAF Folke Hubertus, Sveriges Konung, född den 30 april 1946, uppsteg på tronen den 15 september 1973. Carl XVI Gustaf är den sjunde kungen ur huset Bernadotte och den längst regerande monarken i Sveriges historia. H.M. Konungens valspråk är ”För Sverige – i tiden”

Uppgifter som statschef

H.M. Konungens uppgifter som statschef

Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef.

1. kap. 5 § Regeringsformen

H.M. Konungen har som statschef framför allt statsceremoniella och representativa uppgifter, vilka regleras i grundlagen.

I Kungens uppgifter ingår att:

öppna riksmötet. Detta sker varje år i september och markerar inledningen på riksdagens arbetsår. Ceremonin hålls i riksdagens plenisal då Kungen även håller ett tal till riksdagens ledamöter.

vara ordförande vid konseljer med regeringen. Det finns olika typer av konseljer. Skifteskonselj hålls i samband med att en ny regering tillträder. Informationskonseljer hålls regelbundet för att ge statsråden möjlighet att orientera statschefen och tronföljaren om regeringens politik. Vid födslar inom det Kungl. Huset sammankallar Kungen också regeringen till konselj för att tillkännage barnets namn och titel.

vara ordförande i Utrikesnämnden. Nämnden är ett organ för utrikespolitiska överläggningar mellan regering och riksdag.

genomföra statsbesök. Kungen representerar Sverige vid inkommande och utgående statsbesök. Statsbesöken bygger personliga relationer mellan länder och syftar till ett ökat utbyte inom olika områden. Besöken planeras i samråd med regeringen och markerar att goda relationer råder mellan länderna.

ackreditera ambassadörer. Kungen tar varje år emot 30–40 nyutnämnda utländska ambassadörer vid högtidliga audienser. I en traditionsrik ceremoni tas de utländska sändebuden emot av statschefen vid en så kallad högtidlig audiens. Enligt internationell praxis är det först när den tillträdande ambassadören överlämnat sitt kreditivbrev till värdlandets statschef som denne formellt kan verka i landet.

Kungen är Försvarsmaktens främste representant. Han är amiral i flottan samt general i armén och flygvapnet. Kungen är hederschef för Livgardet och Livregementets husarer.

Kungen är de kungliga svenska riddarordnarnas stormästare.

Kungen tillhör Svenska kyrkan.

Biografi

H.M. Konungens biografi

H.M. Konungen kom till världen på Haga slott i Solna kl. 10.20 den 30 april 1946, som förste son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla.

För att förkunna nyheten att en arvfurste var född avgav kanonerna vid landets samtliga salutstationer och större örlogsfartyg salut direkt efter nedkomsten.

Statsminister Per Albin Hansson, utrikesminister Östen Undén, riksmarskalk Axel Vennersten och överhovmästarinna friherrinnan Louise Rålamb signerade efter nedkomsten vittnesbekräftelsen på Haga slott.

Vid en extra konselj samma dag meddelade kung Gustaf V att den nyfödde arvfursten fått namnen Carl Gustaf Folke Hubertus och tilldelats titeln hertig av Jämtland.

Prins Carl Gustaf döptes av ärkebiskop Erling Eidem i Slottskyrkan den 7 juni samma år. I samband med dopet tilldelades prinsen Serafimerordens insignier av sin farfars far. Prinsens faddrar var kung Gustaf V, kronprins Gustaf (VI) Adolf, kronprins Frederik (IX) och kronprinsessan Ingrid av Danmark, kronprins Olav (V) av Norge, prinsessan Juliana av Nederländerna, hertig Karl Edvard av Sachsen-Coburg och Gotha, greve Folke Bernadotte af Wisborg och dennes syster grevinnan Maria Bernadotte af Wisborg.

Kungen fotograferad med, från vänster, sin farfar kronprins Gustaf (VI) Adolf, sin far arvprins Gustaf Adolf och sin farfars far, kung Gustaf V i samband med dopet den 7 juni 1946.

Kungen fotograferad med, från vänster, sin farfar kronprins Gustaf (VI) Adolf, sin far arvprins Gustaf Adolf och sin farfars far, kung Gustaf V i samband med dopet den 7 juni 1946. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Kungen är son till arvprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla. Hans Majestät har fyra äldre systrar: prinsessorna Margaretha, Birgitta, Désirée och Christina – ”Hagasessorna” kallade. Vid tiden för Kungens födelse var familjen bosatt på Haga slott.

Arvprins Gustaf Adolf, Kungens far och kronprins Gustaf (VI) Adolfs äldste son, omkom den 26 januari 1947 i en flygolycka på Köpenhamns flygplats.

Efter dödsfallet flyttade familjen – prinsessan Sibylla, arvprins Carl Gustaf och hans fyra systrar – från Haga slott till en våning på Kungl. Slottet i Stockholm.

Den 29 oktober 1950, i samband med kung Gustaf V:s bortgång och kung Gustaf VI Adolfs trontillträde, blev arvprins Carl Gustaf Sveriges kronprins.

Den nytillträdde kung Gustaf VI Adolf med kronprins Carl Gustaf i sin famn.

Den nytillträdde kung Gustaf VI Adolf med kronprins Carl Gustaf i sin famn. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Prinsessan Sibylla och hennes barn tillbringade somrarna på Solliden på Öland. Kung Gustaf V hade testamenterat Solliden till sitt barnbarnsbarn, prins Carl Gustaf. Jularna firade Kungafamiljen på Drottningholm, som under denna tid främst beboddes vintertid. Påskhelgen tillbringades i Dalarna med skidåkning.

Redan i unga år var scouting ett stort intresse. 1955 blev Kronprinsen vargunge med namnet Mowgli. Han blev scout 1958. Ett av Kungens första officiella uppdrag var i tioårsåldern när han deltog i ett scoutläger i Sverige.

Utbildning, konfirmation och tro- och huldhetsed

Som 7-åring började Kronprinsen i Broms skola i Stockholm den 1 september 1953.

Första skoldagen i Broms skola.

Första skoldagen i Broms skola. Foto: Historisk bildbyrå

Efter 6:e klass var undervisningen i Broms skola över. Kronprinsen flyttade den 31 augusti 1959 till Sigtuna för realskola och gymnasiestudier vid Sigtuna humanistiska läroverk.

År 1962 konfirmerades Kronprinsen i Borgholms kyrka på Öland.

Kungen i samband med sin konfirmation på Öland. I bakgrunden syns kung Gustaf VI Adolf, drottning Ingrid av Danmark, prinsessan Sibylla och Kungens systrar.

Kungen i samband med sin konfirmation på Öland. I bakgrunden syns kung Gustaf VI Adolf, drottning Ingrid av Danmark, prinsessan Sibylla och Kungens systrar. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Den 12 januari 1965, när Kronprinsen blivit myndig, svor han tro- och huldhetsed inför konungen och riksdagen vid riksdagens högtidliga öppnande i Rikssalen på Kungl. Slottet.

Kronprinsen tog studenten på reallinjen den 22 april 1966. Ämnesval i studentuppsatsen var ”Huvudbetingelserna för den europeiska jordbruksproduktionens regionala differentiering”.

Kronprinsen avlägger tro- och huldhetsed inför kung Gustaf VI Adolf och riksdagen vid riksdagens öppnande 1965.

Kronprinsen avlägger tro- och huldhetsed inför kung Gustaf VI Adolf och riksdagen vid riksdagens öppnande 1965. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Militärtjänstgöring

Under sommaren 1966 påbörjade Kronprinsen sin militära utbildning, vilken inleddes i Kungl. Flottan. Kronprinsen deltog bland annat i en jordenruntseglats med HMS Älvsnabben. Efter sin utbildning i Flottan gavs Kronprinsen även möjlighet att utbilda sig inom Armén och Flygvapnet. Efter studier på Karlberg hade Kronprinsen fänriks grad i de tre vapenslagen. Kronprinsen genomgick senare Försvarshögskolans chefskurs.

Kungen under jordenruntseglatsen med HMS Älvsnabben.

Kungen under jordenruntseglatsen med HMS Älvsnabben. Foto: TT:s bildarkiv

Akademiska studier

1968 inleddes ett särskilt akademiskt utbildningsprogram med kurser i historia, sociologi, statskunskap, finansrätt och ekonomi vid Uppsala universitet. Kronprinsen läste också kurser i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Vidare samhällsstudier

Utöver sitt akademiska utbildningsprogram fick den blivande statschefen också genomgå en särskild utbildning rörande svenskt samhälle. Kronprinsen genomförde flera studiebesök, bland annat hos LO och Arbetsgivareföreningen, på nyhetsredaktioner, i departementen, på banker och industrier med mera. För att få större inblick i utrikesförvaltningens verksamhet tillbringade Kronprinsen tid vid FN-delegationen i New York samt vid ambassaden i London.

Kronprinsen studerade vidare Sidas, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, verksamhet, bland annat genom besök till svenska biståndsprojekt utomlands.

Trontillträde

När konung Gustaf VI Adolf avled på Helsingborgs lasarett den 15 september 1973 blev Kronprinsen, vid 27 års ålder, Sveriges konung. Trontillträdesceremonierna ägde rum den 19 september. I konseljsalen på Kungl. Slottet avlade Kungen sin konungaförsäkran inför regeringen.

Justitieminister Lennart Geijer förestavar konungaförsäkran för Konung Carl XVI Gustaf i konseljsalen på Kungl. Slottet.

Justitieminister Lennart Geijer förestavar konungaförsäkran för Konung Carl XVI Gustaf i konseljsalen på Kungl. Slottet. Foto: TT

Under mötet med regeringen informerade Kungen också om sitt konunganamn, sin konungatitel och sitt valspråk.

Då min älskade förfader, Sveriges, Götes och Vendes konung Gustaf VI Adolf avlidit, har jag efterträtt Honom som vårt lands Konung. Mitt konunganamn skall vara: Carl XVI Gustaf, min konungatitel: Sveriges Konung, mitt valspråk: För Sverige – i tiden.

H.M. Konungen i statsrådet på Kungl. Slottet den 19 september 1973

Därefter framträdde Kungen inför riksdagen, diplomatiska kåren och det officiella Sverige i rikssalen vid en ceremoni under vilken han, från Drottning Kristinas silvertron, bland annat höll ett minnestal över sin bortgångne farfar.

Kungen vid trontillträdet 19 september 1973.

Kungen vid trontillträdet 19 september 1973. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Konung och statschef

Förutom att under den första tiden som statschef, i enlighet med den då gällande regeringsformen, leda veckovisa konseljer med regeringen, inledde Kungen också en lång rad resor i Sverige och utomlands.

Efter sitt trontillträde påbörjade Kungen en så kallad eriksgata genom Sveriges samtliga län. Det första län som Kungen besökte i mars 1974 var Jämtland, det hertigdöme han tilldelats av Gustaf V vid födseln.

Kungen ankommer till Göteborgs centralstation för att påbörja sin eriksgata i Göteborgs och Bohus län i september 1974.

Kungen ankommer till Göteborgs centralstation för att påbörja sin eriksgata i Göteborgs och Bohus län i september 1974. Foto: Leif Jansson/TT

Eriksgatorna genomfördes därefter under flera år och avslutades 1990.

Sitt första statsbesök avlade Kungen i oktober 1974 hos kung Olav V i Norge. Därefter följde besök i de övriga nordiska länderna.

Giftermål och familj

Den 12 mars 1976 eklaterades förlovningen mellan H.M. Konungen och fröken Silvia Renate Sommerlath. Vigseln ägde rum i Storkyrkan i Stockholm lördagen den 19 juni 1976.

Det kungliga bröllopet den 19 juni 1976.

Det kungliga bröllopet den 19 juni 1976. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Kronprinsen och fröken Sommerlath hade mötts i samband med de Olympiska spelen i München 1972.

Kungen och Drottningen har tre barn: Kronprinsessan Victoria, född 1977, Prins Carl Philip, född 1979 och Prinsessan Madeleine, född 1982.

Kungl. Familjen vid en pressfotografering utanför sportstugan i Storlien i Jämtland, vintern 1997.

Kungl. Familjen vid en pressfotografering utanför sportstugan i Storlien i Jämtland, vintern 1997. Foto: Erhan Güner/TT

De första åren bodde Kungl. Familjen i en våning på Kungl. Slottet i Stockholm. 1981 flyttade Kungaparet och deras barn till Drottningholms slott. Kungl. Familjen har alltsedan flytten kvar sina arbetsplatser på Kungl. Slottet, vilket fortfarande är H.M. Konungens officiella residens.

Intressen och engagemang

H.M. Konungens personliga intressen och engagemang

Miljö, natur och friluftsliv

Ända sedan tidig barndom har Kungen intresserat sig för natur och friluftsliv. Det har lagt grunden för ett långvarigt engagemang i frågor rörande miljö och naturvård.

1972 deltog Kungen vid FN:s första miljökonferens, som hölls i Stockholm. 1992 tog Kungen initiativ till en serie kungliga miljökollokvier, dit forskare, industriföreträdare och beslutsfattare under en tidsperiod av 25 år inbjöds för att diskutera aktuella miljöfrågor.

Kungen vid FN:s första miljökonferens 1972. 114 länder var representerade vid konferensen som hölls i Stockholm.

Kungen vid FN:s första miljökonferens 1972. 114 länder var representerade vid konferensen som hölls i Stockholm. Foto: Olle Lindeborg/TT

Kungen har ett stort intresse för fiske, jakt och viltvård. Kungen är sedan sin ungdom jägare och arrangerar och deltar årligen i jakter. Från sin farfar Gustaf VI Adolf har Kungen ärvt en fiskestuga i Forsavan i Västerbotten. Ända sedan 1929 har all fisk som fångats vid stugan bokförts – data som i dag används i ett forskningsprojekt inom ramen för ett initiativ som Kungen tagit rörande hållbart fiske i Västerbottens fjällvärld.

Sedan 1965 arrenderar Kungen Stenhammars gods strax utanför Flen i Södermanland. Kungen är personligen engagerad i arbetet på godset där det bedrivs ett modernt jord- och skogsbruk. Djurhållningen på gården är ekologisk.

Kungen i en av hagarna på Stenhammar år 1975. På Stenhammar bedriver Kungen i dag ett ekologiskt jordbruk. Foto: Kent Östlund/TT

Scouting

H.M. Konungen har sedan unga år varit engagerad i scouting och scoutrörelsen. Inför Kungens 60-årsdag bildades stiftelsen Ungt Ledarskap, med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån scoutrörelsens värderingar.

Kungen inviger en scoutstuga i Huddinge år 2006.

Kungen inviger en scoutstuga i Huddinge år 2006. Foto: Leif R Jansson/TT

Kungen delar årligen ut Ungt Ledarskaps stipendium Kompassrosen, som tilldelas unga personer vilka i sitt ledarskap visat prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Kungen är förste hedersledamot i Svenska scoutförbundet, hedersmedlem i Svenska scoutrådet och sedan 1977 hedersordförande i World Scout Foundation. Som hedersordförande är Kungen även engagerad i Baden-Powell Fellowship.

Teknik och bilar

Redan i tidig ålder visade sig Kungen vara mycket intresserad av bilar och verktyg. Han uppvaktades på femårsdagen med en trampbil, murslev, tegelstenar, trädgårdsverktyg och ett ok med två hinkar. Motorintresset har hållit i sig. Vid det årliga veteranbilsrallyt Svenska Kungsrallyt på Öland kör Kungen en Volvo PV 60, årsmodell 1946, som Kungen fick i 50-årspresent.

Kungen i sin Volvo PV60 från 1946 under Svenska Kungsrallyt på Öland år 1998.

Kungen i sin Volvo PV60 från 1946 under Svenska Kungsrallyt på Öland år 1998. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Teknik och vetenskap ligger således sedan barnsben Kungen varmt om hjärtat. Sedan 1984 har, på Kungens initiativ, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arrangerat Royal Technology Missions – besök och resor med fokus på teknik, vetenskap och näringsliv. Syftet med dessa besök, där svenska företagsledare samt företrädare för myndigheter och lärosäten deltar, är att skapa nya kontakter som kan stärka idé- och affärsutbyte.

Konst, musik och mat

Kungen har ett stort intresse för konst, speciellt för grafik. Kungen samlar på silver av svenska formgivare samt konst av svenska konstnärer, och har ett särskilt intresse för samiskt konsthantverk.

Även musik hör till Kungens kulturella intressen, varför Kungen gärna besöker konserter och operaföreställningar både i Stockholm och övriga landet.

Kungen delar ut Polarpriset till Stevie Wonder år 1999.

Kungen delar ut Polarpriset till Stevie Wonder år 1999. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kungen har också ett stort matintresse och är en aktiv medlem i Gastronomiska akademien.

Idrott

Att stötta svenska idrottare är viktigt för Kungen, som följer såväl sommar- som vinteridrotter och närvarar ofta vid olympiska spel och andra internationella tävlingar.

Kungen med fotbollslandslaget vid Olympiska sommarspelen i Rio de Janeiro 2016.

Kungen med fotbollslandslaget vid Olympiska sommarspelen i Rio de Janeiro 2016. Foto: Tobias Röstlund/TT

Kungen är själv en hängiven vintersportare. Kungen och Drottningen besöker årligen sin sportstuga i Storlien i de jämtländska fjällen, där de utövar både längdskidåkning och utförsåkning. Kungen har åkt Vasaloppet tre gånger.

Sommartid tillbringar Kungen gärna tid i skog och mark samt ute till havs.

Officiella porträtt

Kungen genom åren

Symboler

Konungens krona

Erik XIV:s krona från 1561 är Sveriges kungakrona.

Konungens serafimersköld

H.M. Konungens serafimersköld, utförd av vapenmålare David Friefeldt.

Konungens flagga

Den tretungade flaggan med stora riksvapnet är H.M. Konungens flagga.

Konungens monogram

Två monogram används i dag av H.M. Konungen, varav ett spegelmonogram. Dessutom har Kungaparet ett gemensamt monogram.

Konungens kommandotecken

I samband med militära ceremonier förs ett personligt befälstecken för H.M. Konungen.

Kungens senaste tal

Ordnar

H.M. Konungens ordnar

Förteckning över H.M. Konungens ordensinnehav.

Konungariket Sverige

 • De Kungl. Riddarordnarnas Stormästare med Serafimer-, Svärds- Nordstjärne- samt Vasaordens högsta värdigheter
 • Riddare av Kungl. Carl XIII:s Orden

Republiken Argentina

 • S:t Martin Befriarens ordens storkors med kedja

Konungariket Belgien

 • Kungl. Leopoldsordens storkors

Förbundsrepubliken Brasilien

 • Södra Korsets ordens storkors med kedja
 • Brasilianska kongressens förtjänstorden med kedja
 • Brasilianska delstaten Bahias förtjänstorden
 • Brasilianska delstaten Sao Paulos Ipirangaordens storkors
 • Brasilianska delstaten Sao Paulos industriförtjänstorden

Brunei Darussalam

 • The Royal Family Order of the Crown of Brunei

Republiken Bulgarien

 • Stara Planinaordens storkors

Republiken Chile

 • Al Meritoordens storkors med kedja
 • Bernardo O’Higginsordens storkors med kedja

Konungariket Danmark

 • Riddare av Elefantorden
 • Storkommendör av Dannebrogsorden

Arabrepubliken Egypten

 • Nilorden med kedja

Republiken Estland

 • Vita Stjärnorden storkors med kedja
 • Pro Terra Marianaordens storkors med kedja

Republiken Finland

 • Finlands Vita Ros ordens storkors med kedja

Republiken Frankrike

 • Hederslegionens storkors

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

 • Riddare av Strumpebandsorden
 • Kungl. Victoriakedjan

Republiken Grekland

 • Frälsarordens storkors
 • Borgmästaren i Athens kedja

Republiken Indonesien

 • Republiken Indonesiens stjärna, 1 klass

Republiken Island

 • Isländska Falkordens storkors med kedja

Republiken Italien

 • Italienska republikens förtjänstordens storkors med kedja

Japan

 • Kejserliga Japanska Chrysantemumorden med kedja

Hashimitiska konungariket Jordanien

 • Kungl. Jordanska Al-Hussein bin Aliorden med kedja

Republiken Kroatien

 • Konung Tomislavs orden, 1 klass

Republiken Lettland

 • Tre Stjärnors ordens storkors med kedja
 • Viestursorden, 1 klass

Republiken Litauen

 • Vytautas den Stores orden, 1 klass

Storhertigdömet Luxemburg

 • Storhertigliga Nassauska Husorden Gyllene Lejonet

Malaysia

 • Kungl. Malaysiska Högst Uppsatta Kronorden med kedja

Mexikos förenta stater

 • Mexikanska Aztekiska Örnordens storkors med kedja

Konungariket Nederländerna

 • Kungl. Nederländska Lejonordens storkors
 • Kungl. Nederländska Gyllene Arkens orden
 • Kungl. Nederländska Oranien Husordens storkors

Konungariket Norge

 • S:t Olavsordens storkors med kedja

Republiken Polen

 • Polska Vita Örnsorden

Republiken Portugal

 • S:t Jacobsordens storkors med kedja
 • Henrik Sjöfararordens storkors med kedja

Rumänien

 • Rumänska Folkrepublikens Stjärnorden, 1 klass
 • Rumänska stjärnorden med kedja

Konungariket Saudiarabien

 • Kungl. Abdul Azizordens kedja

Republiken Slovakien

 • Vita Dubbelkorsets orden, 1 klass

Republiken Slovenien

 • Orden för utmärkta förtjänster

Konungariket Spanien

 • Carl III:s ordens storkors
 • Riddare av Gyllene Skinnets Orden

Republiken Sydafrika

 • Goda Hoppsordens storkors i guld

Republiken Korea

 • The Grand Order of Mugunhwa

Konungariket Thailand

 • Kungl. Rajamintrabhornsorden med kedja

Republiken Tunisien

 • Republiken Tunisiens orden, 1 klass

Republiken Turkiet

 • Republiken Turkiets orden

Förbundsrepubliken Tyskland

 • Förbundsrepublikens Förtjänstordens storkors

Ukraina

 • Frihetsorden
 • Jaroslav den vises orden, 1 klass

Ungern

 • Ungerska Förtjänstordens storkors

Vatikanstaten

 • Påvliga Piusorden med kedja

Republiken Österrike

 • Republiken Österrikes förtjänstordens storkors

Beskyddarskap

H.M. Konungens beskyddarskap

Ett urval av H.M. Konungens ständiga beskyddarskap, hedersledamotskap med mera.

 • African Medical and Research Foundation Sweden (AMREF)
 • Allmänna Idrottsklubben (AIK)
 • Barnens Dags Riksförbund
 • Centralföreningen för Idrottens Främjande i Sverige
 • Djurgårdens Hembygdsförening
 • Friluftsfrämjandet
 • Föreningen Skogen
 • Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner
 • Föreningen Konstnärernas Vänner
 • Föreningen för Svenskar i Världen
 • Föreningen Nationalmusei Vänner
 • Föreningen Riksmusei Vänner
 • Gastronomiska Akademien
 • Gripsholmsföreningen
 • Jussi Björlings 100-årsjubileum
 • Kulturen i Lund
 • Kungl. Akademien för de fria konsterna
 • Kungl. Automobilklubben
 • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Kungl. Krigsvetenskapsakademien
 • Kungl. Musikaliska Akademien
 • Kungl. Motorbåtklubben
 • Kungl. Svenska Aeroklubben
 • Kungl. Svenska Segelsällskapet
 • Kungl. Vetenskapsakademien
 • Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Kungl. Örlogsmannasällskapet
 • Riksföreningen mot Cancer
 • Rädda Visby Ringmur-aktionen
 • Stiftelsen Det Naturliga Steget
 • Stiftelsen Drottningholmsteaterns Vänner
 • Stiftelsen Håll Sverige Rent
 • Stiftelsen Stockholm Water Foundation
 • Stiftelsen Svenska Flaggan
 • Stiftelsen Svensk Våtmarksfond
 • Stockholms Konserthusstiftelse
 • Stockholms Studentsångarförbund
 • Svenska Arkeologiska Samfundet
 • Svenska Bibelsällskapet
 • Svenska Blå Stjärnan
 • Svenska Djurskyddsföreningen
 • Svenska Jägareförbundet
 • Svenska Kennelklubben
 • Svenska Livräddningssällskapet - Simfrämjandet
 • Svenska Motionsdagen (Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet)
 • Svenska Rotaryrörelsen
 • Svenska Rominstitutets Vänner
 • Svenska Röda Korset
 • Svenska Turistföreningen
 • Svenska Scoutförbundet och Svenska Scoutrådet
 • Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi
 • Sverige-Amerika Stiftelsen
 • Sveriges Allmänna Konstförening
 • Sveriges Hembygdsförbund
 • Sveriges Lions
 • Sveriges Riksidrottsförbund
 • Sångsällskapet Orphei Drängar
 • The American-Scandinavian Foundation
 • Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet
 • World Scout Foundation
 • Östasiatiska Museets Vänner

Jubileum 2023

2023 har H.M. Konungens 50-årsjubileum på tronen firats. Även 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung har markerats under året.

Läs mer om jubileumshelgen, länsresorna, nationaldagsfirandet och utställningarna.

Jubileumsåret 2023 uppmärksammas Kungens 50 år på tronen

Jubileumsbesök i Sveriges län

Drottningholm slott

Bilder från jubileumsbesöken

Som en del av firandet av H.M. Konungens 50-års­jubileum på tronen besökte Kungen och Drottningen residensstäderna i Sveriges 21 län under 2023.