H.K.H. Kronprinsessan

H.K.H. Kronprinsessan

H.K.H. Kronprinsessan. Foto: Linda Broström/Kungl. Hovstaterna

VICTORIA Ingrid Alice Désirée, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, född den 14 juli 1977.

Uppgifter som tronföljare

H.K.H. Kronprinsessans uppgifter som tronföljare

Om konungen eller drottning som är statschef är förhindrad att fullgöra sina uppgifter, inträder enligt gällande tronföljd medlem av konungahuset, som inte är förhindrad, för att som tillfällig riksföreståndare fullgöra statschefens uppgifter.

5. kap. 4 § Regeringsformen

Kronprinsessan är, i enlighet med 1979 års successionsordning, vilken trädde i kraft den 1 januari 1980, Sveriges tronföljare.

Kronprinsessan inträder som tillfällig riksföreståndare när Kungen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef, till exempel vid utlandsresa till avlägsen eller svårtillgänglig ort.

Som tronföljare förbereder sig Kronprinsessan för sin kommande roll som statschef och arbetar, tillsammans med Kungen, för att få information och fördjupad kunskap om nationella och internationella frågor. Kronprinsessan deltar i konseljer och Utrikesnämndens möten samt vid statsceremonier såsom inkommande statsbesök, riksmötets öppnande och nationaldagsfirandet.

Den egna programverksamheten omfattar engagemang kring bland annat hållbarhet, med fokus på klimat-, havs- och fiskefrågor, samt kris- och konflikthantering, biståndsarbete och internationellt fredsfrämjande verksamheter. 

Tillsammans med Prins Daniel representerar Kronprinsessan Sverige utomlands vid officiella besök, vilka genomförs i samråd med regeringen.

Kronprinsessan tillhör Svenska kyrkan.

Biografi

H.K.H. Kronprinsessans biografi

Prinsessan kom till världen på Karolinska sjukhuset i Solna kl. 21.45 den 14 juli 1977, som första barn till DD.MM. Konungen och Drottningen.

Kungaparet och den nyfödda Prinsessan Victoria på Sollidens slott år 1977.

Kungaparet och den nyfödda Prinsessan Victoria på Sollidens slott år 1977. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Efter nedkomsten bevittnades den nyfödda prinsessan av riksdagens talman Henry Allard, statsminister Torbjörn Fälldin, riksmarskalk Gunnar Lagergren och statsfru grevinnan Alice Trolle-Wachtmeister.

Prinsessan döptes av ärkebiskop Olof Sundby i Slottskyrkan i Kungl. Slottet den 27 september 1977. Faddrar vid dopet var Prinsessan Beatrix av Nederländerna, Prinsessan Désirée, Friherrinna Silfverschiöld, Kronprins Harald (V) av Norge och herr Ralf Sommerlath.

Kronprinsessans dop i Slottskyrkan på Kungl. Slottet den 27 september 1977.

Kronprinsessans dop i Slottskyrkan på Kungl. Slottet den 27 september 1977. Foto ur Bernadottebibliotekets bildarkiv

Vid Kronprinsessans födsel hade Sverige fortfarande agnatisk tronföljd, det vill säga att endast män kunde ärva tronen, och hon föddes därför som prinsessa. Lagen om full kognatisk tronföljd, vilket innebär att det äldsta barnet ärver tronen, infördes 1980 varpå Prinsessan Victoria blev Sveriges kronprinsessa.

Den 9 januari 1980 beslutade Kungen att tilldela Kronprinsessan titeln Hertiginna av Västergötland.

Prinsessan Victoria under julfotografering på Kungl. Slottet 1978.

Prinsessan Victoria under julfotografering på Kungl. Slottet 1978. Foto: Tobbe Gustavsson/TT

Kronprinsessan bodde sina första år på Kungl. Slottet i Gamla stan i Stockholm. 1981 flyttade Kungaparet, Kronprinsessan och hennes nyfödde bror Prins Carl Philip från Kungl. Slottet till Drottningholms slott på Ekerö utanför huvudstaden.

Skolgång

1982 började Kronprinsessan i förskola i Västerleds församling.

Kronprinsessans skolstart.

Kronprinsessans skolstart. Foto: Jan Colsiöö/TT

I augusti 1984 började Kronprinsessan i första klass på Smedslättskolan i Bromma. Under mellanstadiet fortsatte skolgången i Ålstensskolan. Högstadiet påbörjades därefter i Carlssons skola i Stockholm år 1990.

Sommaren 1992 konfirmerades Kronprinsessan i Räpplinge kyrka på Öland.

Kronprinsessan konfirmerades på Öland sommaren 1992. Här syns Kronprinsessan med Kungaparet, sina syskon samt dåvarande drottning Beatrix av Nederländerna, en av Kronprinsessans faddrar.

Kronprinsessan konfirmerades på Öland sommaren 1992. Här syns Kronprinsessan med Kungaparet, sina syskon samt dåvarande drottning Beatrix av Nederländerna, en av Kronprinsessans faddrar. Foto: Hans T Dahlskog/TT

Gymnasiestudierna inleddes 1993 på naturvetenskapliga- och samhälls­vetenskapliga programmet vid Enskilda gymnasiet i Stockholm. Efter tre års studier tog Kronprinsessan studenten år 1996.

Kronprinsessan tog studenten från Enskilda gymnasiet i Stockholm 1996 och kördes i öppen bil till Kungl. Slottet.

Kronprinsessan tog studenten från Enskilda gymnasiet i Stockholm 1996 och kördes i öppen bil till Kungl. Slottet. Foto: Mark Earthy/TT

Myndighetsförklaring

Jag kommer alltid att vara lojal mot Konungen och mot riksdagen. Jag kommer också att noga respektera Sveriges grundlagar.

H.K.H. Kronprinsessans tal på myndighetsdagen den 14 juli 1995

Den 14 juli 1995 blev Kronprinsessan myndig. Vid en ceremoni i Rikssalen på Kungl. Slottet höll Kronprinsessan ett tv-sänt tal i vilket hon lovade att alltid vara lojal mot Kungen och riksdagen. Samma dag tog Kronprinsessan emot Kungl. Serafimerordens insignier.

Myndighetsdagen i Rikssalen på Kungl. Slottet.

Myndighetsdagen i Rikssalen på Kungl. Slottet. Foto: Roger Tillberg/Stella

Eftergymnasial utbildning

Efter avslutade gymnasiestudier flyttade Kronprinsessan till Frankrike för att studera franska vid Centre international d'études françaises vid Université catholique l'Ouest i Angers åren 1996–1997.

Under hösten 1997 fick Kronprinsessan, i ett särskilt upplagt studieprogram, en fördjupad inblick i riksdagens och regeringens arbete.

Våren 1998 flyttade Kronprinsessan till Förenta staterna för att studera bland annat statskunskap och historia vid Yale University. Under sina studieår i Förenta staterna följde Kronprinsessan också arbetet vid ambassaden i Washington D.C. samt vid Sveriges ständiga delegation till Förenta Nationerna i New York.

Efter hemkomsten till Sverige skrevs Kronprinsessan in vid Uppsala universitet där hon läste kurser i konfliktlösning och internationell fredsfrämjande verksamhet.

Under våren 2001 följde Kronprinsessan Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Därefter följde två särskilda studieprogram: under hösten 2001 var Kronprinsessan placerad i Regeringskansliet och efterföljande vår vid Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

Hösten 2002 fördjupade sig Kronprinsessan i Exportrådets arbete genom att praktisera vid de svenska handelskontoren i Paris och Berlin.

Kronprinsessan under sin soldatutbildning vid SWEDINT i Södertälje år 2003.

Kronprinsessan under sin soldatutbildning vid SWEDINT i Södertälje år 2003. Foto: Björn Larsson Ask/TT

Kronprinsessan genomgick år 2003 grundläggande soldatutbildning vid SWEDINT.

Samma år genomgick Kronprinsessan ett studie- och praktikprogram inom lant- och skogsbruk.

2004 genomförde Kronprinsessan resor till Saudiarabien och Ungern med svenska officiella delegationer. 2004 besökte Kronprinsessan FN-organ i Rom och Genève, genomförde studiebesök hos företag i Sverige och fortsatte med sina officiella representationsuppdrag.

Under hösten 2004 följde Kronprinsessan kurser vid Försvarshögskolan i Stockholm med inriktning på statskunskap, internationella relationer och konfliktlösning.

2005 fortsatte Kronprinsessans resor för Sverige utomlands, bland annat till Australien, Japan och Turkiet. Samma år besökte Kronprinsessan ett antal biståndsprojekt i Bangladesh och Sri Lanka. Hösten 2005 tillbringade Kronprinsessan en månad vid ambassaden i Peking.

2006–2007 gick Kronprinsessan Utrikesdepartementets diplomatprogram.

Kronprinsessan i samband med inledningen av UD:s diplomatprogram på Utrikesdepartementet i Stockholm år 2006.

Kronprinsessan i samband med inledningen av UD:s diplomatprogram på Utrikesdepartementet i Stockholm år 2006. Foto: Henrik Montgomery/TT

Under hösten 2007 och våren 2008 fortsatte Kronprinsessan sina studier i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Därutöver tillbringade Kronprinsessan en tid vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

Våren 2009 avlade Kronprinsessan en filosofie kandidatexamen med freds- och konfliktkunskap som huvudämne vid Uppsala universitet.

Familjebildning

Den 24 februari 2009 eklaterades förlovningen mellan H.K.H. Kronprinsessan och herr Daniel Westling.

Kronprinsessan och herr Daniel Westling i samband med eklateringen av parets förlovning år 2009.

Kronprinsessan och herr Daniel Westling i samband med eklateringen av parets förlovning år 2009. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Bröllopet stod i Storkyrkan i Stockholm den 19 juni 2010.

Under Kronprinsessparets bröllop den 19 juni 2010 samlades flera hundratusen gratulanter på Stockholms gator.

Under Kronprinsessparets bröllop den 19 juni 2010 samlades flera hundratusen gratulanter på Stockholms gator. Foto: Paul Hansen

Hösten 2010 blev Haga slott återigen ett kungligt hem, efter att sedan 1960-talet ha disponerats av regeringen, då Kronprinsessan och Prins Daniel flyttade in.

År 2012 föddes Kronprinsessans och Prins Daniels första barn, Prinsessan Estelle. Parets andra barn, Prins Oscar, kom till världen år 2016.

Kronprinsessan med familj på Öland sommaren 2021.

Kronprinsessan med familj på Öland sommaren 2021. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Intressen och engagemang

H.K.H. Kronprinsessans personliga intressen och engagemang

H.K.H. Kronprinsessan har ett långvarigt och djupt engagemang för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor. Frågor om barn och ungas hälsa engagerar också tronföljaren.

Internationellt fredsarbete

Kronprinsessan är särskilt engagerad i frågor kring kris- och konflikthantering, biståndsarbete och internationellt fredsfrämjande verksamheter. Kronprinsessan har vid flera tillfällen närvarat i olika FN-sammanhang och konferenser inom området.

Kronprinsessan i samtal med FN:s generalsekreterare António Guterres.

Kronprinsessan i samtal med FN:s generalsekreterare António Guterres. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Klimat- och hållbarhetsfrågor

Kronprinsessan har sedan barnsben tyckt om att röra sig ute i naturen. Tidigt fick Kronprinsessan, tillsammans med sina syskon, lära sig om vikten av värnandet av vår natur och bevarandet av den biologiska mångfalden – frågor som än i dag engagerar henne.

I samband med sin 40-årsdag genomförde Kronprinsessan vandringar i Sveriges alla landskap. Genom sina vandringar ville Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider, synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar i landet, samt belysa värdet av friluftsliv och rörelse.

Kronprinsessan på en av sina 25 vandringar genom Sveriges landskap.

Kronprinsessan på en av sina 25 vandringar genom Sveriges landskap. Foto: Raphael Stecksén/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016–2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande general­sekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

I september 2018 besökte Kronprinsessan New York, där Kronprinsessan bland annat deltog vid FN:s generalsekreterare Antonio Guterres möte med ambassadörerna för FN:s globala mål.

I september 2018 besökte Kronprinsessan New York, där Kronprinsessan bland annat deltog vid FN:s generalsekreterare Antonio Guterres möte med ambassadörerna för FN:s globala mål. Foto: Norska hovet

Kronprinsessans engagemang i havs- och fiskefrågor har haft en betydande roll i grundandet av Seafood Business for Ocean Stewardship, SeaBOS, där världens tio största fisk- och sjömatsföretag med stöd av forskare samverkar för att ställa om till en mer hållbar industri.

Kronprinsessan undertecknar ett certifikat rörande goodwillambassadörskapet.

Kronprinsessan undertecknar ett certifikat rörande goodwillambassadörskapet. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kronprinsessan är sedan 2023 goodwillambassadör för FN:s utvecklingsprogram UNDP. I sin roll som goodwillambassadör arbetar Kronprinsessan för att öka kunskap och engagemang för de globala målen och en hållbar framtid med ambitionen att ingen lämnas utanför.

Barns och ungas hälsa

Kronprinsessan har likaså ett stort engagemang för ungas hälsa och välmående. I samband med bröllopet år 2010 bildade brudparet Kronprinsessparets stiftelse vars syfte är att motverka utanförskap och främja god hälsa bland barn och ungdomar i Sverige. Stiftelsens ambition är att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro.

Kronprinsessparet vid ett besök hos Fritidsbanken i Upplands Väsby. Fritidsbanken är ett av de projekt som Kronprinsessparets stiftelse stöttar och ger anslag till.

Kronprinsessparet vid ett besök hos Fritidsbanken i Upplands Väsby. Fritidsbanken är ett av de projekt som Kronprinsessparets stiftelse stöttar och ger anslag till. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

2016 initierade Kronprinsessparet Generation Pep – ett initiativ som arbetar utifrån visionen att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Kronprinsessan Victorias Fond bildades 1997 och har som syfte att göra det möjligt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom att få en aktiv fritid. Fonden förvaltas av Radiohjälpen.

Kronprinsessan möter lägerdeltagaren Sara och ungdomsledaren Johanna från föreningen Våga Va' Dig Själv.

Kronprinsessan möter lägerdeltagaren Sara och ungdomsledaren Johanna från föreningen Våga Va' Dig Själv. Foto: Leroy Media

Personliga intressen

Kronprinsessan uppskattar att på lediga stunder njuta av den svenska naturen och dess olika årstider och skiftningar. Vandring och skidåkning ägnar Kronprinsessan sig gärna åt när tillfälle ges. Sedan sin barndom har Kronprinsessan tillbringat sina somrar på Öland, en tradition hon fortsätter att upprätthålla tillsammans med sin familj.

Kronprinsessan med familj på Öland sommaren 2018.

Kronprinsessan med familj på Öland sommaren 2018. Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessans landskapsvandringar

Under åren 2017–2019 genomförde Kronprinsessan vandringar i Sveriges 25 landskap.

Kronprinsessans vandring i Ångermanland. Foto: Erik Engelro/Länsstyrelsen Ångermanland

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

Hösten 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges alla landskap. Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider och synliggöra den skatt som den svenska naturen är. Ta del av Kronprinsessans alla landskapsvandringar.

Officiella porträtt

Kronprinsessan genom åren

Symboler

Kronprinsessans krona

Karl (X) Gustavs arvfurstekrona med blå hätta. Kronan utförd 1650 av Jurgen Dargeman.

Arvfurstekronan är H.K.H. Kronprinsessans krona.

Kronprinsessans serafimersköld

H.K.H. Kronprinsessans serafimersköld, utförd av vapenmålare Bengt Olof Kälde.

Kronprinsessans monogram

H.K.H. Kronprinsessans monogram och Kronprinsessparets gemensamma monogram.

Ordnar och medaljer

H.K.H. Kronprinsessans ordnar

Förteckning över H.K.H. Kronprinsessans ordensinnehav.

Konungariket Sverige

 • Ledamot och Kommendör av Kungl. Maj:ts Orden med kedja

Konungariket Belgien

 • Leopoldsorden, storkors

Förbundsrepubliken Brasilien

 • Södra Korsets orden, storkors

Republiken Bulgarien

 • Stara Planinaorden, storkors

Republiken Chile

 • Al Meritoorden, storkors

Konungariket Danmark

 • Elefantorden, riddare

Republiken Estland

 • Vita Stjärnorden, 1 klass
 • Terra Marianaorden, 1 klass

Republiken Finland

 • Storkorset av Finlands Vita Ros orden med kedja

Republiken Frankrike

 • Nationalförtjänstorden, storkors
 • Hederslegionen, storofficer

Republiken Grekland

 • Hedersorden, storkors

Republiken Island

 • Falkorden, storkors

Republiken Italien

 • Republikens förtjänstorden, storkors

Japan

 • Chrysanthemumorden, grand cordon

Hashimitiska konungariket Jordanien

 • Al Nadhaorden, 1 klass, storkors

Republiken Korea

 • Order of Diplomatic Service Merit, 1 klass

Republiken Lettland

 • Tre stjärnors orden II klass, kommendör av 1 klass

Republiken Litauen

 • Gedeminasorden, II klass, kommendör av 1 klass

Storhertigdömet Luxemburg

 • Adolf av Nassaus civil- och militärförtjänstorden, storkors

Malaysia

 • The Most Esteemed Order of the Defender of the Realm, Grand Commander

Konungariket Nederländerna

 • Nederländska Lejonordens storkors

Konungariket Norge

 • Sankt Olavsorden, storkors

Rumänien

 • Stjärnorden, storkors

Konungariket Spanien

 • Isabella den Katolskas ordens storkors

Republiken Tunisien

 • Republikens orden, II klass, kommendör av 1 klass

Förbundsrepubliken Tyskland

 • Förbundsrepublikens förtjänstorden, storkors

Republiken Österrike

 • Förbundsrepublikens förtjänstorden, storkors i guld

Beskyddarskap

H.K.H. Kronprinsessans beskyddarskap

Ett urval av H.K.H. Kronprinsessans ständiga beskyddarskap, hedersledamotskap med mera.

Beskyddare

 • Nordens Ark
 • Tobias Stiftelsen
 • Barndiabetesfonden
 • Stockholm Water Foundation: Stockholm Junior Water Prize
 • Sveriges Television AB: Kronprinsessan Victorias Fond
 • Samfundet Nordiska Museets och Skansens Vänner
 • The American-Scandinavian Foundation
 • Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Friluftsfrämjandet: Barnverksamheterna ”Skogsmulle” och ”I ur och skur”
 • Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien
 • Uppsala universitet: Allmänna Sången
 • Stockholmsbriggen AB: Briggen Tre Kronor af Stockholm
 • Riksförbundet Sveriges lottakårer
 • Hjärnfonden
 • Västergötlands fornminnesförening
 • Haga båtklubb
 • Riksförbundet Sällsynta diagnoser
 • Svenska handelskammaren i Tyskland
 • Stockholms stadsmission
 • WaterAid
 • Civilförsvarsförbundet

Hedersledamot

 • Kungliga Svenska Segel Sällskapet
 • Västergötlands hembygdsförbund
 • Internationella paralympiska kommitténs (IPC)
 • Föreningen Drottningholmsteaterns vänner
 • Sveriges Biodlares Riksförbund
 • Försvarshögskolan: Föreningen FHS
 • Kungliga Musikaliska Akademien
 • Bernadotte-Musei Vänner
 • Kungl. Akademien för de fria konsterna
 • Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
 • Carl Johans Förbundet
 • Centralrådet för Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond

Läs om vad beskyddarskap innebär

Kronprinsessans senaste tal