H.M. Konungens pressuttalande i samband med statsbesöket från Konungariket Danmark

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Eders Majestäter,
Representanter för media,
Mina damer och herrar,

Det är med stor glädje som Drottningen och jag välkomnar Kung Frederik och Drottning Mary till Kungliga slottet och Stockholm.

Att Ert första statsbesök sedan trontillträdet går till Sverige är hedrande och en ära för oss.

Vi är inte bara grannländer och vänner – vi är familj. Min faster och Er mormor, Drottning Ingrid, var en samlande kraft och symbol för tradition och förnyelse. Hon spelade en viktig roll i att främja relationen mellan våra länder. Och Drottning Margrethe har betytt mycket för mig genom åren. Nu ser jag fram emot ett nytt givande samarbete med Kung Frederik!

Eders Majestäter,

Danmark och Sverige har starka kulturella och historiska band. Dessa kommer särskilt belysas vid vårt besök på Nordiska museet och utställningen Nordbor i morgon.

Vår delade historia har, som bekant, inte alltid varit fredlig. Danmark och Sverige är möjligen de länder som utkämpat flest krig sinsemellan. Det är svårt att föreställa sig idag. Vi känner en nära samhörighet som förstärktes i och med Sveriges medlemskap i Nato.

Tillsammans måste vi fortsätta stå upp för Ukraina. Rysslands invasion av Ukraina är ett hot – även mot vår säkerhet i Norden. Nu står vi sida vid sida som allierade för att försvara vår frihet.

Statsbesöket stärker vårt försvarspolitiska partnerskap ytterligare. I morgon besöker vi marinens militärbas på Berga. Där kommer våra försvarsministrar att underteckna en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete mellan Danmark och Sverige. Ett urval av Sveriges marina enheter och deras förmåga i Östersjön kommer även att förevisas.

Eders Majestäter,

Utbytet mellan våra folk och länder är nära och fortsätter att utvecklas. Den kanske tydligaste symbolen för detta är Öresundsbron, som Drottning Margrethe och jag invigde för snart 25 år sedan. Varje dag arbetspendlar tusentals människor över sundet. Tack vare bron har relationen mellan våra länder och folk förstärkts. Nya arbetstillfällen har skapats och handelsutbytet ökat.

Genom detta statsbesök vill vi fortsätta främja handeln mellan våra länder, men också samarbetet inom forskning och innovation. Det gäller framför allt life science och den gröna omställningen.

Eders Majestäter, kära Frederik och Mary,

Drottningen och jag värdesätter de nära banden mellan Danmark och Sverige. Med avstamp i vår långa gemensamma historia står vi väl rustade för framtiden. En framtid där Danmark och Sverige följs åt, sida vid sida, närmare än någonsin tidigare.

Drottningen och jag ser med glädje och förväntan fram emot dagarna tillsammans. Återigen, önskar vi Er varmt välkomna till Sverige!

Tack!