Kungaparet besökte Hallands län

Torsdagen den 28 oktober besökte Kungen och Drottningen Hallands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kungaparet inledde länsbesöket i Halland med att besöka Osbecksgymnasiet i Laholm.

Kungaparet inledde länsbesöket i Halland med att besöka Osbecksgymnasiet i Laholm. Foto: Björn Larsson Roswall/TT

Kungaparets besök ägde rum i Laholm, Skummeslöv och Halmstad. Landshövding Brittis Benzler och länsrådet Jörgen Peters var värdar för besöket.

Kungaparet tas emot av elever och personal på Osbecksgymnasiet.

Kungaparet tas emot av elever och personal på Osbecksgymnasiet. Foto: Björn Larsson Roswall/TT

Osbecksgymnasiet

Kungaparet inledde dagen på Osbecksgymnasiet i Laholm. Där fick Kungaparet möta lärare, medarbetare och elever som berättade om hur skolans verksamhet påverkats under pandemin.

Kungaparet fick möjlighet att samtala med skolans elever och personal.

Kungaparet fick möjlighet att samtala med skolans elever och personal. Foto: Björn Larsson Roswall/TT

Kungaparet anländer till vårdcentralen Strandängshälsan i Skummeslöv.

Kungaparet anländer till vårdcentralen Strandängshälsan i Skummeslöv. Foto: Björn Larsson Roswall/TT

Vårdcentralen Strandängshälsan

Därefter åkte Kungaparet till Skummeslöv och vårdcentralen Strandängshälsan. Där samtalade de med vårdpersonal om pandemin och det vaccinationsarbete som bedrivs i länet och på vårdcentralen. Kungaparet fick även en rundtur i lokalerna och fick bland annat se det mottagningsrum där patienter med covid-19 tas emot.

Kungaparet i samtal med vårdcentralens personal.

Kungaparet i samtal med vårdcentralens personal. Foto: Björn Larsson Roswall/TT

Hotel Tylösand

Besöket i Halland fortsatte på Hotel Tylösand. Där mötte Kungaparet representanter från länsstyrelsen och Region Halland som informerade om de insatser som gjorts under pandemin samt den samordnade hanteringen av skyddsutrustning till kommunerna. Efter en lunch fortsatte samtal med representanter från Hotel Tylösand, Svenskt näringsliv och Getinge Sterilization som berättade om hur pandemin påverkat näringslivet i länet.

Kungaparet fick se två av konstmuseets utställningar.

Kungaparet fick se två av konstmuseets utställningar. Foto: Björn Larsson Roswall/TT

Hallands konstmuseum

Senare under eftermiddagen begav sig Kungaparet till Hallands konstmuseum i Halmstad. Där samtalade de med museipersonal om hur pandemin påverkat kulturnäringen och hur museets verksamhet har anpassats. Besöket avslutades med att Kungaparet fick se två av museets utställningar: ”Märta Måås-Fjetterström – vävda gestalter” samt ”Sven Gillsäter – fotograf och folkbildare”.

Kungaparet i samtal med länsråd Jörgen Peters och Björn Gillsäter, son till fotografen Sven Gillsäter, vars bilder ställs ut på Hallands konstmuseum.

Kungaparet i samtal med länsråd Jörgen Peters och Björn Gillsäter, son till fotografen Sven Gillsäter, vars bilder ställs ut på Hallands konstmuseum. Foto: Björn Larsson Roswall/TT

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken och återupptogs igen under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

November

  • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
  • Fredagen den 26 november besöker Kronprinsessparet Skåne län
  • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Läs mer om tidigare besök:

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.