Prins Daniel i möte med Företagarna

Den 13 maj gav Prins Daniel företräde för Benjamin Dousa, verkställande direktör i organisationen Företagarna.

Prins Daniel och Företagarnas verkställande direktör Benjamin Dousa.

Prins Daniel och Företagarnas verkställande direktör Benjamin Dousa. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Organisationen Företagarna har cirka 60 000 medlemmar och arbetar för att främja entreprenörskap och förbättra förutsättningarna för företagare. Organisationen finns över hela landet med 18 regionkontor och 260 lokalföreningar.

Vi mötet fick Prins Daniel information om Företagarnas verksamhet och aktuella frågor inom entreprenörskap.