Engagemang

Drottningen vid invigningen av World Child & Youth Forum, 2014. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Drottningen vid invigningen av World Child & Youth Forum, 2014. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

H.M. Drottningen har ett långvarigt och djupt intresse i humanitära frågor. Barns utsatthet och vård av demens­sjuka hör till de områden som Drottningen valt att fokusera på särskilt.

World Childhood Foundation

Våren 1999 tog Drottningen initiativet att grunda stiftelsen World Childhood Foundationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Stiftelsen, där Drottningen är heders­ordförande, ska verka för förbättrade villkor för utsatta barn och barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp. Stiftelsen har genom åren gett stöd till över 1200 projekt i 19 länder. Childhood finns i dag i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Mentor Foundation

1994 grundade Drottningen stiftelsen Mentor International Foundationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som arbetar för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Visionen är en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt.

Över 100 000 ungdomar i Sverige har deltagit i Mentors program. Förutom i Sverige finns Mentor i Tyskland, England, Litauen, Lettland, USA samt Danmark. Dessutom verkar Mentor Arabia som regional samordnare av verksamheter i 22 arabländer.

Drottningen är president i Mentor International Foundation och hedersledamot i Mentor Sverige.

Global Child Forum

2009 initierade Kungafamiljen Global Child Forumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Stiftelsen är ett forum för att inom näringslivet öka kunskapen om barns rättigheter, och att stödja företag att med hjälp av effektiva verktyg integrera dessa perspektiv i sina verksamheter.

Drottning Silvias stiftelse – Care about the children

I samband med Drottningens 70-årsdag 2013 instiftades Drottning Silvias stiftelse – Care about the childrenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Stiftelsen ger sitt stöd till utsatta barn i Sverige och i olika delar av världen genom att stötta etablerade hjälporganisationer i väl definierade projekt.

Stiftelsen Silviahemmet

På Drottningens initiativ grundades stiftelsen Silviahemmet 1996. Drottningen är ordförande i styrelsen. Stiftelsen Silviahemmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster främjar forskning och utbildning och i samarbete med Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet bedrivs utbildning av bistånds­handläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter och läkare inom demensvården. Silviahemmet certifierar även hela vårdenheter i demensvård.

Fonder för forskning

Drottningen är ordförande i Kungaparets Bröllopsfondlänk till annan webbplats, som stöder forskning kring sport och idrott för ungdomar med funktions­variationer.

Hon är också ordförande i Drottning Silvias Jubileumsfond. Fonden, som grundades 1993, stödjer forskning om barn med funktionshinder.

Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning, grundad 1993, har till ändamål att främja vetenskaplig forskning framför allt inom demensområdet. Drottningen är ordförande i stiftelsen.