H.M. Drottningens inledande ord vid Silviahemmets certifierings­ceremoni av avd B81, Karolinska Universitets­sjukhuset

Huddinge

(Det talade ordet gäller)

Medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset,
Mina damer och herrar,

Jag vill börja med att säga att ni gör ett oerhört viktigt arbete för våra svårt sjuka äldre. Att ställa diagnos och erbjuda kvalitativ vård är dessutom en särskilt utmanande uppgift när personen även har kognitiva svårigheter som demens. Det kräver både stor kunskap om sjukdomen och förståelse för hur ett genomtänkt bemötande underlättar för patienter, anhöriga och för sjukvården i sig.

Jag har själv upplevt demenssjukdomar på nära håll och vet hur mycket det betyder att känna sig sedd och inte minst förstådd. Min mor drabbades för många år sedan och jag förlorade min bror i Alzheimers för drygt tre år sedan.

Nu har ni under drygt ett år fördjupat era kunskaper för att ge ännu bättre vård till äldre personer med kognitiva svårigheter. Över 200 medarbetare har deltagit i utbildningen från fem olika vårdavdelningar inom tema Åldrande här på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Att få träffa er här idag och dela ut Silviahemmets certifikat nummer 206 är för mig en stor glädje. Det är ett tydligt bevis på ert hängivna engagemang och intresse för kunskapsutveckling. En kunskap som inte bara ger ökad livskvalitet för svårt sjuka äldre utan som även kommer hela samhället till del.

Stort grattis och tack!