Biografi

H.M. Drottning Silvia. Foto: Peter Knutson/Kungahuset.se

H.M. Drottning Silvia. Foto: Peter Knutson/Kungahuset.se

Silvia, Sveriges Drottning, föddes i Heidelberg i Tyskland den 23 december 1943.

Hon är dotter till framlidne direktör Walther Sommerlath och hans likaså framlidna brasilianska hustru Alice, född de Toledo. Drottningen har två äldre bröder: Ralf och Walther Sommerlath. Brodern Jörg Sommerlath avled 2006.
 
Drottningen och hennes familj bodde 1947–57 i Sao Paulo, Brasilien, där Drottningens far bland annat var verkställande direktör för Svenska Uddeholms brasilianska dotterbolag.

Familjen återvände 1957 till Västtyskland.

Utbildning och yrkesliv

Silvia Renate Sommerlath tog studenten i Düsseldorf 1963.

Efter tolkutbildning i München 1965–69 utexaminerades hon med behörighet i spanska.

Därefter arbetade Silvia Sommerlath på Argentinas konsulat i München.

Arbete inom Olympiska Kommittén

Organisationskommittén för de Olympiska Spelen i München 1972 anställde Silvia Sommerlath som utbildningsvärdinna 1971–1973.

Därefter blev hon biträdande protokollchef i organisationskommittén för OS i Innsbruck, Österrike.

Familj

Silvia Sommerlath träffade Kronprins Carl Gustaf vid de Olympiska Spelen 1972.

Förlovningen mellan Konung Carl XVI Gustaf och Fröken Silvia Renate Sommerlath eklaterades den 12 mars 1976. Vigseln ägde rum den 19 juni samma år i Storkyrkan i Stockholm.

Familjen bodde till en början i en våning i Kungliga slottet i Stockholm men flyttade 1981 till Drottningholms slott.

Officiella plikter

Drottning Silvia följer ofta med Kung Carl Gustaf under resor i Sverige och vid statsbesök utomlands.
 
Drottningen besöker regelbundet statliga och kommunala myndigheter och institutioner, skolor, universitet etc. i informationssyfte.

Hon deltar också jubileer, kongress- och symposieinvigningar och andra officiella evenemang.
 
Drottningen är medlem i Svenska kyrkan.

Talar sex språk

Drottningen talar förutom svenska också tyska, engelska, franska, spanska och portugisiska.