H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children höll avslutande seminarium

Den 16 november närvarade Drottningen, Kronprinsessan och Prinsessan Sofia vid ett avslutande seminarium på Kungl. Slottet för H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children.

Drottningen, Kronprinsessan och Prinsessan Sofia under seminariet på Kungl. Slottet.

Drottningen, Kronprinsessan och Prinsessan Sofia under seminariet på Kungl. Slottet. Foto: Jonas Borg

Care About the Children (CATCH) grundades 2013 i samband med Drottningens 70-årsdag. Tanken med stiftelsen var att den skulle verka i tio år, vilken den nu gjort, och stiftelsen avslutas den 31 december 2023.

Under dessa år har CATCH givit stöd till de mest utsatta barnen – både i Sverige och i världen – genom att samarbeta med etablerade hjälporganisationer i projekt som alla följer FN:s barnkonvention.

Mark Levengood ledde CATCH:s seminarium om utsatta barn.

Mark Levengood ledde CATCH:s seminarium om utsatta barn. Foto: Jonas Borg

Vid ankomsten till Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet togs Drottningen, Kronprinsessan och Prinsessan Sofia emot av CATCH:s verksamhetschef Therese von Blixen och ordförande Olof Stenhammar.

Seminariet inleddes med att Drottningen höll ett välkomsttal där hon bland annat sa:

Både vi och andra stiftelser har bidragit till en bättre framtid för många barn. Jag är stolt över att ha kunnat bidra till att dessa svåra frågor har belysts. [...]

CATCH, er gåva, har verkligen förbättrat tillvaron för många barn. Och gett dem möjlighet att just få vara barn! Det gör mig stolt!

H.M. Drottningen

Drottningen hälsade deltagarna välkomna med ett tal.

Drottningen hälsade deltagarna välkomna med ett tal. Foto: Jonas Borg

Tio års arbete för utsatta barn

Under seminariet talade representanter för CATCH, War Child, Child X, Knas Hemma och Superhumans om utsatta barn och organisationernas arbete för dessa barn. CATCH:s verksamhets­chef Therese von Blixen berättade om stiftelsens arbete under tio år.

Moderator för seminariet var Mark Levengood och för musikunderhållningen stod Lilla Akademien tillsammans med sjukhusclowner från Clownmedicin.

Lilla akademien medverkade under seminariet, tillsammans med sjukhusclowner från Clownmedicin.

Lilla akademien medverkade under seminariet, tillsammans med sjukhusclowner från Clownmedicin. Foto: Jonas Borg

Drottningen avslutade seminariet med ett tacktal där hon bland annat sa:

Jag är ödmjuk inför det arbete ni utfört dag efter dag. Tack för er outtröttliga hängivenhet till vår vision.

Gemensamt för alla era insatser är inte bara att ni stärkt vår stiftelse, utan även gett hopp och möjligheter till dem vi arbetat för, barnen.

H.M. Drottningen

Seminariet innebär ett tack från Drottningen och ett avslut för stiftelsen H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children.

Till toppen