Kronprinsessan firade Svenska Akademiens ordbok

Efter 140 års arbete är Svenska Akademiens ordbok fullbordad. För att uppmärksamma boken arrangerade Akademien en jubileumskväll i Börshuset som Kronprinsessan närvarade vid.

Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare, visar ordbokens sista band för Kronprinsessan.

Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare, visar ordbokens sista band för Kronprinsessan. Foto: Anders Wiklund/TT

Svenska Akademien har kartlagt över en halv miljon ord som ryms på 33 000 sidor i 39 band. Boken beskriver alla ord i skriven svenska från 1521 till i dag och är en av världens största historiska ordböcker.

Firandet i Börshuset inleddes med ett tal av Mats Malm, ständige sekreterare vid Svenska Akademien. Därefter talade inbjudna författare, språkvetare, historiker och ledamöter i Svenska Akademien.

Alla 39 band av Svenska Akademiens ordbok samlade.

Alla 39 band av Svenska Akademiens ordbok samlade. Foto: Sebastian Ekman/Svenska Akademien

Mats Malm hälsade Kronprinsessan och åhörarna välkomna till Börssalen och firandet av Svenska Akademiens ordbok.

Mats Malm hälsade Kronprinsessan och åhörarna välkomna till Börssalen och firandet av Svenska Akademiens ordbok. Foto: Sebastian Ekman/Svenska Akademien

Svenska Akademien

Svenska Akademien grundades 1786 av kung Gustav III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur.

Kungen är Svenska Akademiens höge beskyddare.

Läs mer om Svenska Akademien