H.M. Drottningens avslutande tal vid CATCH:s avslutnings­ceremoni

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Kungliga Högheter,
Mina damer och herrar,
Kära vänner,
Styrelse,
Värderade expertråd,
Verksamhetschefer

Tack för en mycket fin förmiddag!

Jag vill ta detta tillfälle i akt för att uttrycka min djupa tacksamhet och beundran för det enastående arbete ni har utfört. Er dedikation, expertis och engagemang har varit avgörande för vår framgång och tillväxt som stiftelse.

Jag är så stolt över att min stiftelse ”Care About the Children” har fått möjligheten att nå över 1 miljon barn genom 80 olika organisationer.

Tack till styrelsen som med ert strategiska tänkande och ert beslutsfattande har gett oss riktning och stabilitet.

Tack till expertrådet som med sina specialistkunskaper och insikter har varit ovärderliga för våra beslut. Ert analytiska tänkande och era innovativa idéer har hjälpt oss att möta komplexa utmaningar och att identifiera nya möjligheter.

Tack också Susanne och Therese som drivit verksamheten, ni har skapat en fin och kreativ arbetsmiljö.

Jag är ödmjuk inför det arbete ni utfört dag efter dag. Tack för er outtröttliga hängivenhet till vår vision.

Gemensamt för alla era insatser är inte bara att ni stärkt vår stiftelse, utan även gett hopp och möjligheter till dem vi arbetat för, barnen.

Ett alldeles särskilt varmt tack vill jag rikta till alla givare som under året bidragit till vårt arbete, jag vet att många av er är här idag.

Avslutningsvis kära gäster hoppas jag att dagens seminarium har givit er många insikter, men även hopp och beslutsamhet att fortsätta att ansluta er till kampen för barns rättigheter. De problem vi ser kräver samordning över sektorer och gränser. Det är inte en fråga som enbart kan hanteras av myndigheter. En värld där alla barn är trygga är bara möjlig om vi alla deltar och arbetar tillsammans.

Jag hoppas att ni går hem idag med både inspiration och engagemang och funderar över hur ni fortsatt kan stödja ideella organisationer i deras viktiga arbete i framtiden. Jag hoppas också att kommande generationer engagerar sig ännu mer i sin omgivning.

Och för att utgå från Kungens valspråk, så skulle jag vilja avsluta med orden:
”För barnen i tiden".