Prins Daniel besökte Stockholms universitet med Prins Daniels Fellowship

Tillsammans med inspiratörer ur Prins Daniels Fellowship besökte Prins Daniel, den 15 maj, Stockholms universitet och talade med studenter om entreprenörskap.

Prins Daniel tillsammans med Martin Lorentzon och Anna Nordell Westling under inspirationsföreläsningen.

Prins Daniel tillsammans med Martin Lorentzon och Anna Nordell Westling under inspirationsföreläsningen. Foto: Madeleine Bäckman/Stockholms universitet

Besöket på Stockholms universitet inleddes med en inspirations­föreläsning där företagarna Martin Lorentzon, Spotify, och Anna Nordell Westling, Sana, berättade om sina erfarenheter inom entreprenörskap. Bland åhörarna fanns studenter från universitetet som hade samlats för att ta del av samtalet.

Prins Daniel.

Prins Daniel. Foto: Madeleine Bäckman/Stockholms universitet

Efter föreläsningen deltog Prinsen och inspiratörerna i rundabordssamtal tillsammans med studenterna.

Prins Daniel fick tillfälle att samtala med studenter, bland andra Wiktoria Balicka och Natalie Niktar.

Prins Daniel fick tillfälle att samtala med studenter, bland andra Wiktoria Balicka och Natalie Niktar. Foto: Madeleine Bäckman/Stockholms universitet

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAär en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.