H.M. Drottningens inledande tal vid CATCH:s avslutnings­ceremoni

Kungl. Slottet, Stockholm

(Det talade ordet gäller)

Ers Kungliga Högheter,
Mina damer och herrar

Hjärtligt välkomna hit idag till Kungliga slottet och Bernadottebiblioteket. Det värmer mig att se er!

När jag till min 70-årsdag fick den generösa gåvan i form av stiftelsen ”Care About the Children” blev jag överrumplad och väldigt glad! Den visade ett förtroende för mitt engagemang för och arbete med barn. Det rörde mig djupt. Tack vare denna gåva, har jag under tio år kunnat stödja olika projekt, som mina andra stiftelser inte haft möjlighet att gå in i.

Min högsta önskan har varit att stiftelsen ska stödja ett brett urval av barn- och ungdomsorganisationer som i sina projekt arbetar med ett tydligt fokus på FN:s barnkonvention.

Stiftelsens arbete har gjort skillnad – och den skillnaden har verkligen behövts! Barn i världen står inför många utmaningar. Låt mig lyfta några av dem.

  • Alla barn har rätt till utbildning men runt 200 miljoner barn i världen får inte möjlighet till grundläggande skolgång
  • Mer än 400 miljoner barn i världen drabbas varje år av kommersiell sexuell exploatering och övergrepp. Ett trauma som barnet måste leva med resten av livet.
  • Vi måste också kunna prata mer om barns och ungdomars mentala hälsa. Mellan 10 och 20 procent av världens alla barn lider av psykisk ohälsa. Och den siffran ökar!

Men, och det här är viktigt, barnen lever också i en värld där det finns hopp. Och inte minst har vårt arbete i CATCH visat att det finns goda krafter för barnen. Vi ser idag hur stora delar av samhället, företag och privatpersoner kommer samman för att arbeta och bekämpa svåra frågor.

CATCH har stöttat ett 80-tal organisationer över fem kontinenter, såväl nya som för oss välkända samarbetspartners. Det har varit spännande med detta brobyggande, både inom Sverige och över nationsgränser.

Under mina år av envist arbete för barnets sak har jag bevittnat positiva milstolpar.

  • Jag minns speciellt stunden då Sverige förkunnade sitt förbud mot barnpornografi;
  • Jag minns när världen enades om FN:s barnkonvention och där bara två länder stod utanför;
  • Och jag minns när Brasilien antog en barnrättslag som underlättar för sexuellt utsatta barn i rättsprocesser som en av mina andra stiftelser, Childhood, aktivt bidrog till. Där, i Sao Paolo, stod jag bredvid president Michel Temer när han lovade att ”nu skriver jag under lagen”. Det är ett tillfälle jag aldrig kommer att glömma.

Både vi och andra stiftelser har bidragit till en bättre framtid för många barn. Jag är stolt över att ha kunnat bidra till att dessa svåra frågor har belysts.

Jag tror att vi genom stiftelsernas outtröttliga arbete har kunnat ge många barn chansen till en bättre barndom.

CATCH, Er gåva, har verkligen förbättrat tillvaron för många barn. Och gett dem möjlighet att just få vara barn! Det gör mig stolt!

Återigen, ett stort och varmt tack för tilliten ni har visat mig genom bildandet av Stiftelsen Care about the Children.

Till toppen