Kronprinsessan delade ut medaljer vid möte med Landstormsfonden

Den 14 maj deltog Kronprinsessan i ett sammanträde med styrelsen för Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond, som Kronprinsessan är ordförande i.

Kronprinsessan tillsammans med Kent Ahlqvist och Kerstin Melander, 2024 års mottagare av Landstormsfondens förtjänstmedalj, samt Stefan Sandborg som tackades av efter fem år som ledamot i fonden.

Kronprinsessan tillsammans med Kent Ahlqvist och Kerstin Melander, 2024 års mottagare av Landstormsfondens förtjänstmedalj, samt Stefan Sandborg som tackades av efter fem år som ledamot i fonden. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Landstormsfonden bildades 1921, året efter kronprinsessans Margaretas bortgång. Fondens uppgift blev att i första hand stödja Landstormen, det vill säga den del av värnpliktsarmén som utgjordes av de äldre åldersklasserna och ofta var inriktad på det lokala försvaret. I andra hand lämnade fonden stöd till gagn för försvaret i övrigt.

Kronprins Gustaf Adolf var fondens ordförande de första 30 åren. Därefter utsåg han sin son prins Bertil till ny ordförande. Ordförande sedan 2009 är H.K.H. Kronprinsessan.

I dag delar fonden årligen ut bidrag till projektinriktad verksamhet inom frivillig försvarsverksamhet.

I samband med mötet den 14 maj delade Kronprinsessan ut Landstormsfondens förtjänstmedalj för 2024 till Kerstin Melander och Kent Ahlqvist.

Kronprinsessan Margareta (1882-1920).

Kronprinsessan Margareta (1882-1920). Foto ur Bernadottebibliotekets arkiv.

Historik

I augusti 1914 tog kronprinsessan Margareta initiativ till en kommitté som fick namnet Kronprinsessans Centralråd för landstormens beklädnad och utrustning. Kronprinsessan var ordförande i kommittén. I slutet av 1915 samordnades de olika lokala kommittéerna i en landsomfattande förening, vanligen benämnd Beklädnadsföreningen.

År 1921, året efter kronprinsessans bortgång, avvecklades Beklädnadsföreningen och Landstormsfonden bildades. Fonden förvaltades av en styrelse med kronprins Gustaf Adolf som ordförande.

Den 1 januari 1996 antog fonden namnet Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Landstormen

Landstormen var de äldre åldersklasserna i en värnpliktsarmé, vilka var tänkta att ingå i territorialförsvaret vid mobilisering.