Gregor Aminoff

Gregor Aminoff

Titel: Hovjägmästaren Friherre

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1995