H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med serafimerordens band. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Medaljer tilldelas svenska och utländska medborgare av statschefen för framstående insatser inom samhället och även som minne av betydande personer eller viktiga händelser.

Medaljer tilldelas huvudsakligen svenska medborgare av statschefen för framstående insatser inom samhället och även som minne av betydande personer eller viktiga händelser.

I motsats till ordnarnas korsform är medaljerna runda eller ovala. På framsidan har de ofta en bild i relief och på baksidan finns en text, som anger för vilket ändamål medaljen utdelats.

Vid sidan av statschefen tilldelar regeringen en del kungliga medaljer, främst medaljen ”Illis quorum meruere labores”, och medaljen ”För nit och redlighet i rikets tjänst” samt medaljen ”För berömlig gärning”. Vidare utdelas medaljer av bland annat de Kungl. Akademierna samt av en lång rad halvofficiella och privata sammanslutningar.

Serafimermedaljen, H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus tilldelas två gånger om året, på Karl-dagen den 28 januari och på Gustav-dagen den 6 juni.

Prins Eugen-medaljen utdelas på Eugen-dagen den 5 november och Prins Carl-medaljen utdelas på instiftelsedagen den 1 december.

Se en film om hur en medaljförläning går till.

Serafimermedaljen

Serafimermedaljen

Serafimermedaljen. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Serafimermedaljen

Med anledning av Serafimerordens högtidliga ”återupplivande” präglades en medalj i sjunde storleken vilken sedan dess tilldelas person som genom humanitär eller allmänt samhällsgagnande gärning gjort sig synnerligen förtjänt. Medaljen står sedan 1975 under Konungens förfogande.

Medaljen bär Konung Fredrik I:s bild och utdelas i guld av 7:e storleken. Till en början bars den i guldkedja i ett knapphål på livplagget. Numera utdelas den monterad i ett antal smala kedjelänkar i guld, anbringade så att de liknar ett band och bärs på bröstet som andra medaljer. På frånsidan ses Serafimerordens vackra riddarkedja omslutande inskriptionen: ORDO EQ. SERAPHIN. RESTAURATUS NATALI REGATUS LXXIII. Omskriften lyder: PROCERES CUM PRINCIPE NECTIT och nederst läses årtalet 1748.

Serafimermedaljen är den första officiella belöningsmedaljen med kunglig krona på övre kanten och den enda medaljen vars konungaporträtt på åtsidan inte utbytes vid inträffande tronskiften. Serafimermedaljen är också Sveriges äldsta belönings- eller förtjänstmedalj. Medaljen utdelas mycket sparsamt.

H.M. Konungens medalj

H.M. Konungens medalj i guld av 12:e storleken med serafimerordens band, nedtill H.M. Konungens medalj i silver av 8:e storleken (till vänster) och H.M. Konungens medalj i guld av 8:e storleken (till höger). Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

H.M. Konungens medalj

H.M. Konungens medalj, tidigare Hovmedaljen, instiftades 1813 som belöning för långvarig och trogen tjänst vid hovet.

Den tilldelas från 1975 svenska medborgare för särskilda förtjänster samt befattningshavare vid Kungl. Hovstaterna för lång och trogen tjänst.

Medaljen kan tilldelas i:

  • guld av 12:e storleken med briljanter att bäras om halsen i kedja av guld (förgyllt finsilver)
  • guld av 12:e storleken att bäras om halsen i kedja av guld (förgyllt finsilver)
  • guld (förgyllt finsilver) av 12:e storleken att bäras om halsen i Serafimerordens band
  • guld (förgyllt finsilver) av 12:e storleken att bäras om halsen (högblått band)
  • guld (förgyllt finsilver) av 8:e storleken att bäras på bröstet i Serafimerordens band
  • guld (förgyllt finsilver) av 8:e storleken att bäras på bröstet (högblått band)
  • guld (förgyllt finsilver) av 5:e storleken att bäras på bröstet (högblått band)
  • som ovan, försedd med ett lagerbladsspänne på bandet, utdelas för förtjänster om svensk idrott
  • silver av 8:e storleken att bäras på bröstet (högblått band)

Litteris et Artibus

Medaljen Litteris et Artibus.

Medaljen Litteris et Artibus. Foto: Jonas Borg/Kungl. Hovstaterna

Litteris et Artibus

Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV).

Litteris et Artibus är latin och betyder ”för vitterhet och konst”. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljen utdelas företrädesvis på Karldagen den 28 januari och på Gustavsdagen den 6 juni.

Medaljen utdelas i guld (förgyllt silver) av 8. storleken och bärs på bröstet i högblått band (i särskilda fall i Serafimerordens band).

På åtsidan (framsidan) av medaljen finns den regerande Konungens bröstbild och på frånsidan (baksidan) finns inskriften Litteris et Artibus omgiven av en öppen lagerkrans (se bilden ovan).

Jubileums- och minnestecken

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III.

Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Kungliga jubileums- och minnestecken

Inom kungahus har det funnits en tradition att vid olika tillfällen inrätta jubileums- och minnestecken för särskilda händelser. Det äldsta svenska bärbara jubileumsminnestecknet utdelades av Gustav III år 1778 till kronprins Gustav (IV) Adolfs faddrar.

År 1897 tillkom Oscar II:s jubileumsminnes­tecken med anledning av 25-års­regerings­jubileet följt av Kronprins Gustafs (V) och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj år 1906. Vid Oskar II:s och drottning Sofias guldbröllop 1907 inrättades ett guldbröllopsminnestecken.

Vidare finns Gustaf V:s jubileumsminnestecken (1928 och 1948), Gustaf V:s minnesmedalj (1951), Gustaf VI Adolfs 85-årsminnesmedalj (1967) och Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken (1996), Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels bröllopsminnesmedalj (2010) samt Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken II med anledning av 40 år på Sveriges tron (2013).

Det senast inrättade kungliga jubileumsminnestecknet är Konung Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken III med anledning av 70-årsdagen som syns på bilden ovan.

Prins Eugen-medaljen

Prins Eugen-medaljen.

Prins Eugen-medaljen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna.se

Prins Eugen-medaljen

Prins Eugen-medaljen instiftades av Konung Gustaf V i samband med Prins Eugens 80-årsdag år 1945.

Medaljen tilldelas för framstående konstnärlig verksamhet. Medaljförläningen sker på Eugendagen den 5 november. Medaljutdelningen sker cirka en vecka efteråt.

Medaljen utdelas i guld (förgyllt silver) av 8:e storleken och bärs på bröstet i vitt-gult-vitt band med blå kantränder.

Skulptör Eva Hild tar emot Prins Eugenmedaljen för framstående konstnärlig gärning vid medaljceremonin i november 2017.

Skulptör Eva Hild tar emot Prins Eugenmedaljen för framstående konstnärlig gärning vid medaljceremonin i november 2017. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Prins Carl-medaljen

Prins Carl-medaljen.

Prins Carl-medaljen. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Prins Carl-medaljen

Prins Carl-medaljen instiftades av Konung Gustaf V vid Prins Carls avgång som ordförande i Svenska Röda Korset år 1945.

Den utdelas för nationell eller internationell humanitär verksamhet. Medaljen utdelas på instiftelsedagen den 1 december.

Medaljen utdelas i guld (förgyllt silver) av 8:e storleken och bärs sedan år 1975 på bröstet i vitt-gult-vitt band med röda kantränder.

Bärande av utmärkelser

Anvisningar för bärande av utmärkelser

Medaljer i original bärs till högtidsdräkt (motsvarande). Även miniatyrer kan bäras till högtidsdräkt men också till smoking i högtidliga sammanhang. Till kavaj bärs endast medaljer i originalstorlek.

Riksmarskalkens ämbetsstav. Foto: Alexis Daflos/Kungl. Hovstaterna

Sök medaljförläning

Här kan du söka efter vem som har förlänats en viss medalj och när det skedde.

Till toppen