Tord Magnuson

Tord Magnuson

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1992