Widar Hedin

Widar Hedin

Titel: Prosten

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1988