Ulf Adlén

Ulf Adlén

Titel: Kommendörkapten

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987