Sven Söderberg

Sven Söderberg

Titel: Generalkonsul

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1987