Rolf Frykhammar

Rolf Frykhammar

Titel: Överste 1 gr.

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987

Till toppen