Olof Ljunggren

Olof Ljunggren

Titel: Direktör

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1987