Harry Kivijärvi

Harry Kivijärvi

Titel: Skulptör

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1970