Gustaf von Hofsten

Gustaf von Hofsten

Titel: Kommendörkapten

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987