Arne Sucksdorff

Arne Sucksdorff

Titel: Regissör

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1987