Albert Bonnier

Albert Bonnier

Titel: Bokförläggare

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1987