Stig Strömholm

Stig Strömholm

Titel: Professor

Medalj: 12:e storleken i serafimerordens band

År: 1986

Till toppen