Max Wibom

Max Wibom

Titel: Hovtandläkare

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1986