Carl Fredrik Reuterswärd

Carl Fredrik Reuterswärd

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1986