Liv Årman

Liv Årman

Titel: Åldfrun

Medalj: 8:e storleken i serafimerordens band

År: 1975