Henry Heerup

Henry Heerup

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1971