Lennart Rodhe

Lennart Rodhe

Titel: Konstnär

Medalj: Prins Eugen-medaljen

År: 1967